Prif > Ffenestri > Agor ffenestri winmail.dat - datrysiad ymarferol

Agor ffenestri winmail.dat - datrysiad ymarferol

Beth yw winmail hynny?

Mae'r atodiad yn golygu bod yr e-bost wedi'i anfon o raglen e-bost Microsoft (fel Outlook a Microsoft Exchange Client) ac mae'n cynnwys gwybodaeth Fformat Testun Cyfoethog (RTF) fel sut mae ffontiau, lliwiau, a phriodoleddau arbennig (megis tanlinellu ac arddangosiad beiddgar)) dylai ymddangos yn yr e-bost (yr atodiad…Medi 26 2009

“Lala o Gurditta, ie.” “Rwy’n teimlo fel taflu i fyny, ydw.” “Rwy’n marw, ydw.” “Eisteddwch wrth fy ymyl, ie.” “Lala o Gurditta, ie.” “Rydw i yn yr ail fis yn feichiog, ydw. 'Mae fy nghalon yn annormal, ie.' Rwy'n teimlo fel bwyta, ydw.

Ewch i'r farchnad, ie. Prynu dau mangoes gwyrdd. Dylai `` Dylai mangos glas fod yn sur.

Ie``By ddwy lemon, ie. '' Lala o Gurditta, ie. '' Rwy'n marw, ie. '' Eistedd wrth fy ymyl, ie. '' Lala o Gurditta, ie. '' Rwy'n bum mis yn feichiog, ie. '' Mae rhywbeth yn symud, ie. '' Alla i ddim cysgu, ydw. '' Mae gen i boen yn fy ngwasg.

Ie 'Ewch i'r farchnad, ie.' 'Prynu daear, ie.' 'Pam ydych chi'n dal i ddweud ie, ie.' 'Mae'n gas gen i ie, ie.' 'Eisteddwch wrth fy ymyl, ie.' 'Lala von Gurditta, ie.' 'Rwy'n wyth mis yn feichiog, ie.' 'Rwy'n marw, ie.' 'Rwy'n sâl, ydw.' 'Rwy'n chwysu, ie. '' Ydw. ' 'Mae fy nhraed wedi chwyddo, ie.' 'Pam ydych chi'n gweithredu fel fy ngelyn, ie.' 'Lala o Gurditta, ie.' 'Peidiwch â phoeni, ie.' 'Rydw i mewn poen, ydw. 'Alla i ddim eistedd, ydw.' 'Alla i ddim cysgu, ydw.' 'Alla i ddim codi, ie.' 'Ffoniwch rywun yn oedolyn, ie.' 'Mae'n ymwneud â theimladau'r galon, ie.' , ie. ”“ Rwy’n marw, ydw. ”“ Eisteddwch wrth fy ymyl, ie. ”“ Lala o Gurditta. ”“ Fe wnaethoch chi achosi poen i mi, ond rydych chi'n hollol iawn. ”Eisteddwch wrth fy ymyl.

Ydw, fy mhlant, ie. '' Darnau o'r galon, ie. '' Pwy fydd yn gofalu amdanyn nhw, ie. '' Bydd eich ail wraig yn gofalu amdanyn nhw, na. '' Lala o Gurditta, ie. '' Beth sydd gyda fy nhŷ a'm gardd, ie. 'Pwy fydd yn gofalu am hyn i gyd, ie.' 'A fydd eich ail wraig yn gofalu amdano, na.' 'Lala o Gurditta, ie.' Beth am fy gemwaith? a siolau, ie. 'Beth am fy nhraed, ie.' 'Beth am fy siwtiau sidanaidd, ie.' 'Beth am fy mhethau colur, ie.' Pwy sy'n gofalu am bopeth, ie. 'Menyw yn gofalu amdanoch chi'ch hun, na. '' Lala o Gurditta, ie. '' Ffoniwch rywun aeddfed, ie. '' Pwy fydd yn deall fy sefyllfa, ie. '' Pwy fydd yn dod o hyd i ateb iddo, ie. 'Poen, ie. 'Rydw i mewn gormod o boen, ydw.'

Pam ydw i'n derbyn winmail hynny?

Pan fyddwch chi'n derbyn e-bost gydag awinmail. gyda'r ffeil honno ynghlwm, roedd yr e-bost yn fwyaf tebygol o gael ei anfon gan rywun gan ddefnyddio Microsoft Outlook yn fformat neges RTF (Rich Text Format). y ffeil honno.

Sut alla i agor winmail ar iPhone?

Winmail. Mae Dat Opener yn ap rhad ac am ddim iagoredy rhai cyffredin 'winmail. atodiadau dat '. Mae'r ap hwn yn rhad ac am ddim ac yn gwbl weithredol, gan roi mynediad ichi i'r ffeiliau heb unrhyw angen am bryniannau pellach mewn-app.

Sut mae agor ffeil winmail.dat yn y dyfodol?

Gallwch chi wneud hyn fel arfer trwy agor yr e-bost lle mae'r ffeil winmail.dat yn cael ei storio a chlicio ar y botwm lawrlwytho wrth ymyl neu ar ragolwg y ffeil. Efallai y bydd yn rhaid i chi ddewis lleoliad arbed neu gadarnhau'r lawrlwythiad cyn y bydd y ffeil winmail.dat yn lawrlwytho.

Sut i agor winmail.dat neu att0001?

Rydych wedi derbyn atodiad post o'r enw winmail.dat neu ATT0001 na allwch ei agor? Llusgwch eich ffeil Winmail.dat yn y ffenestr hon, yn y Drag & amp llwyd hwn; Parth gollwng. neu Cadwch y ffeil winmail.dat ar eich cyfrifiadur. Cliciwch y botwm Pori a ddangosir isod er mwyn dewis y ffeil. Cliciwch y botwm Llwytho i fyny ac aros nes bod y ffeil wedi'i huwchlwytho.

Sut mae agorwr winmail.dat yn gweithio ar Android?

Mae'r ffeiliau rydych chi'n eu hagor gyda Winmail.dat Opener yn cael eu prosesu ar eich dyfais. Nid ydynt yn cael eu hanfon dros y rhyngrwyd. Mae'r ffeiliau'n cael eu storio mewn ffolder dros dro a byddant yn cael eu dileu'n awtomatig gan y system weithredu. Mae'r app yn gofyn am ganiatâd y rhwydwaith i lwytho hysbysebion ar gyfer y fersiwn am ddim. Ni ddefnyddir y caniatâd rhwydwaith ar gyfer unrhyw swyddogaeth arall.

A oes ffordd i agor ffeil winmal.dat?

Nid oes unrhyw ddefnydd agoriadol winmal.dat gan nad oes modd defnyddio data. Gallwch chi gopïo'r ffeil ar eich cyfrifiadur, cychwyn Notepad, File & gt; Agored & gt; Dewiswch winmail.dat ac agorwch. Mae'r e-bost a dderbyniwyd gan anfonwr gan ddefnyddio Outlook yn cynnwys atodiad Winmail.dat - https: //support.microsoft.com/en-us/help/278061 ... A wnaeth hyn ddatrys eich problem? Mae'n ddrwg gennym nad oedd hyn yn helpu. Gwych!

Cwestiynau Eraill Yn Y Categori Hwn

Csrss.exe dim disgrifiad - atebion posib

Sut ydych chi'n ychwanegu symbol Undeb a chroestoriad yn Word? Cliciwch yr opsiwn Math a hela am y symbol. Tynnwch sylw at a chlicio Mewnosod i'w roi yn Golygu Testun. Ar ôl i chi fewnosod y symbolau, mae'n rhaid i chi sicrhau bod eich amgodio wedi'i osod i UTF-8 yn ystod y broses arbed.

Stêm traws-chwarae Astroneer - datrysiadau gwydn

Pam mae fy bar tasgau'n dal i ddiflannu? Cudd. Un o'r pethau cyntaf y dylech chi wirio a yw'ch bar tasgau Windows yn diflannu yw priodweddau eich bar tasgau. Pan ddewisir 'Auto-hide ' yn yr eiddo bar tasgau, dim ond pan fyddwch chi'n llygoden dros yr ardal lle mae i fod i gael ei datgelu y datgelir eich bar tasgau. Dad-diciwch 'Auto-hide ' i'w atal rhag diflannu.

Blociwch wefannau hy - datrysiad i

Beth yw gyrrwr Sxuptp? Sxuptp. Mae Windows yn yrrwr Windows. Rhaglen feddalwedd fach yw gyrrwr sy'n caniatáu i'ch cyfrifiadur gyfathrebu â chaledwedd neu ddyfeisiau cysylltiedig. Mae hyn yn golygu bod gan yrrwr fynediad uniongyrchol i fewnolion y system weithredu, caledwedd ac ati. Gall y fforwm gwybodaeth ffeiliau am ddim eich helpu i benderfynu a yw sxuptp.