Prif > Ffeiliau > Mae Mfc90.dll ar goll - sut ydych chi'n datrys

Mae Mfc90.dll ar goll - sut ydych chi'n datrys

Sut mae trwsio OpenCL DLL ar goll yn Windows 10?

Llywio Cyflym:
 1. AmOpenCL.dll Ar gollGwall.
 2. Trwsiwch1: CopiOpenCL.EtcFfeil o gyfrifiadur personol arall.
 3. Trwsiwch2: Diweddaru Gyrrwr Cerdyn Graffeg.
 4. Trwsiwch3: Ailosod Gyrrwr Cerdyn Graffeg.
 5. Trwsiwch4: Ailosod y Rhaglen Broblem.
 6. Trwsiwch5: Cadwch EichFfenestriWedi'i ddiweddaru.
 7. Trwsiwch6: DefnyddiwchFfenestriFfeil ISO.
 8. Dulliau Amgen.

Helo Folks! Teipiwch a chwiliwch DLL- FILES.com Gallwch lawrlwytho'r holl godau coll o'r fan hyn Nawr nodwch y cod coll yr oedd ei angen arnoch. Dewiswch eich ffeil oddi isod. Mae sawl fformat ar gael. Dewiswch y fersiwn ddiweddaraf i'w lawrlwytho Gwiriwch eich un chi Mae gan System32bit neu 64biti fathau o system 64bit er mwyn i mi allu lawrlwytho a ffeil yn ôl fy math o system Gallwch ei lawrlwytho yn ôl eich math o system Cliciwch ffeil ac aros 5 eiliad ar agor a thynnu i ffeil arferol Copïwch y ffeil openCL.dll Ewch i c: windows Ewch i ffolder C: windows system32, past y ffeil openCL.dll, cau ac adnewyddu ffenestr Nawr agorwch eich rhaglen eto a gweld a yw'n gweithio? Brysiwch! mae'n waith

Sut mae trwsio MSVCP140 DLL ar goll?

Rhowch gynnig ar y rhainatgyweiriadau
 1. Gosod yMSVCP140.ac atiffeil.
 2. Ailosod pecyn Microsoft Visual C ++ Redistributable.
 3. Gwnewch osodiad glân o'r rhaglen.
 4. Copïwch y ffeil cyfrifiadur dibynadwy arall.
 5. Rhedeg sgan firws ar gyfer eich system.
 6. Newid i ChromeOS.

beth sydd i fyny croeso i ddynion i'n etechniz sianel yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i siarad am drwsio tarddiad msvcp140.dll a vc runtime140.tll setup 0xc 0007b byddwn yn trafod sut i drwsio pob un o'r rhain a byddwn yn dweud wrthych bum cam i'w drwsio broblem a bydd yn sicr yn trwsio'ch problem felly cadwch draw a gwyliwch yr erthygl lawn cyn bwrw ymlaen os ydych chi'n newydd cyn bwrw ymlaen os ydych chi'n newydd i'r sianel hon cliciwch y botwm Tanysgrifio Dewiswch bopeth yn yr hysbysiad cloch, rhowch bawd i fyny os hoffech chi. yr erthygl hon a gadael eich adborth yn yr adran sylwadau, cyn i ni ddechrau datrys problemau, mae yna ychydig o bethau y mae'n rhaid i chi sicrhau yn y tiwtorial hwn.

Rydyn ni'n mynd i restru popeth o hawdd i ddatblygedig fel y gallwch chi drwsio'ch gwall ffynhonnell heb unrhyw broblemau gyda'r cyfrif gweinyddwr o gam 1, bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif gweinyddwr i fynd trwy'r holl gamau datrys problemau i weld a ydych chi sydd yn y cyfrif gweinyddwr ai peidio neu cliciwch ar yr eicon windows nodwch yma cliciwch cliciwch ar clic agored ar gyfrifon defnyddwyr eto cliciwch ar gyfrifon defnyddwyr fel y gallwch weld gweinyddwr cyfrifon lleol etechniz Os ydych wedi nodi'r gweinyddwr hwn yma, rydych yn eich cyfrif gweinyddol. Os nad ydych chi, Os ydych chi'n cael hwn, gweler y Safon yma Os ydych chi'n cael Safon, mae angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif gweinyddwr Cam 2 Analluogi Gwrthfeirws Weithiau mae gwrthfeirws yn achosi llawer o broblemau pan geisiwn redeg y cymhwysiad ar ein cyfrifiadur personol Mae'n bwysig i'w wneud o'ch cyfrifiadur ch Galluogi, ond byddwn yn awgrymu eich bod yn ei ddatrys tra bo'ch gwrthfeirws yn rhedeg ar eich cyfrifiadur. Os yw'n gweithio nid oes angen i chi ei analluogi, os na, yna mae'r ddolen yn y disgrifiad Disable Your Antivirus Gwyliwch yr erthygl hon a gallwch chi analluogi'ch firws cyfan mewn dim o amser neu os oes gennych chi wrthfeirws gwahanol gallwch chi wirio cwpl o bethau ar y saeth saeth i fyny ar y dde isaf mae angen i chi glicio ar y saeth hon a bydd eich holl firws yn cael ei restru yn yr hambwrdd system hwn, dim ond ei glicio ar y dde a bydd yn rhoi'r opsiwn i chi ei analluogi yng ngham 3 Lawrlwytho msvcp140.ti a vc runtime 140 .tll Dyma'r ffeiliau pwysig y mae angen i chi eu lawrlwytho er mwyn agor eich porwr google chrome gan eich bod yn y chwiliad diogel a ddarperir gan argymhellion tudalen uwch google, os nad ydych chi am i wefannau maleisus ymddangos yn eich chwiliadau google ac rydych chi am i'ch un chi edrych i aros yn ddiogel, yna gallwch chwilio google chwiliad diogel yma nid ydyn nhw'n storio unrhyw ddata felly mae'n ddiogel iawn i chi yma nodwch lawrlwytho msvcp140.dll fe welwch y rhestrau yma cliciwch ar y canlyniad cyntaf byddwch chi fod yn gweld y dudalen hon yn ymddangos o'ch blaen Os oes gennych fersiwn 64-bit o Windows mae angen i chi glicio yma Os oes gennych bensaernïaeth fersiwn 32-bit, cliciwch yma gan fod gen i bensaernïaeth fersiwn 64-bit ond cliciwch yma rwy'n hoffi i ddweud wrthych sut i wirio pensaernïaeth eich fersiwn did ar eich bysellfwrdd pwyswch yr allwedd windows, daliwch hi a tharo'r saib saib fe welwch y wybodaeth am eich math o system gan y gallwch weld bod gen i OS 64 -Bit, felly rydw i'n mynd i lawrlwytho'r ffeil fersiwn 64-bit, os na allwch redeg eicon Windows ac oedi yna gallwch glicio ar eicon Windows n Cliciwch Gosodiadau Rydych chi ar y dudalen hon Cliciwch System Cliciwch Amdano a gallwch weld eich math o system Gadewch imi glicio Llwytho i Lawr fel gallwch weld ei fod wedi'i lawrlwytho i'm PC ar ôl ei lawrlwytho.

Mae angen i mi lawrlwytho ffeil arall gan fy mod eisoes wedi dweud wrthych mai'r ail yw vcruntime140.dll felly nodwch yma a tharo chwiliad fe welwch yr un wefan yn dangos eich ffeil dot dll. Cliciwch ar y canlyniad hwnnw dewiswch y ffolder a thynnwch y ddau fel y gallwch weld mae gen i'r ffeiliau sydd wedi'u tynnu yma.

Nawr mae angen i ni wneud cam 4 a gludo'r ffeil dll i'r ffolder syswow64. Mae angen i mi gopïo'r ddwy ffeil felly mae'n rhaid i mi symud y ffeil hon i'r ffolder Lawrlwytho. Rwy'n gwybod bod y ffordd hawsaf hefyd ond nid yw llawer o ddefnyddwyr yn gwybod sut i ddefnyddio'r nodwedd hon. Felly rydw i'n gwneud hyn yn y ffordd symlaf y gallaf ddangos i'r ddwy ffeil i chi eu pastio i'r ffolder hon ar eich bysellfwrdd ar y chwith isaf mae yna allwedd reoli, pwyswch a dal yr allwedd ctrl a chlicio ar y ffeil hon unwaith y bydd y ffeil honno cliciwch dethol ar hwn rydym yn gweld vcruntime140.dll nawr cliciwch ar y dde a chlicio ar gopi cliciwch ar y PC hwn cliciwch ddwywaith ar y gyriant caled lleol cliciwch ddwywaith ar Windows yma mae angen i chi edrych am y ffolder syswow64 cliciwch ddwywaith arno unwaith y byddwch chi yn y ffolder , cliciwch ar y dde a gludwch y ffeiliau dll yma cliciwch ar y dde ar eich past past pc yn gofyn ichi roi caniatâd i weinyddwr gopïo i'r ffolder hon cliciwch nesaf iawn, pastiwch y ddau i'w ychwanegu at y ffolder hon Cam 5 Lawrlwytho Gweledol C ynghyd â phopeth-mewn-un meddalwedd rhedegadwy y gellir ei ailddosbarthu Gadewch i mi ddangos i chi sut i ddod o hyd iddo i chwilio cof cof lawrlwytho lawrlwythiad gweledol ynghyd â rhedeg amser y gellir ei ailddosbarthu a tharo i mewn. Byddwch yn cael y canlyniad hwn cliciwch arno cliciwch yma i'w lawrlwytho a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis y llwyth gweinydd isaf, fel y gwelwch llwyth gweinydd f mae ein gweinydd y cant yn llwytho tri y cant dau y cant un y cant un y cant felly dewiswch hwn a bydd yn dechrau ei lawrlwytho i'ch cyfrifiadur.

modd sgrin gyffwrdd minecraft

Gadewch i ni aros iddo gael ei lawrlwytho i'ch cyfrifiadur personol. Yn iawn, mae wedi'i lawrlwytho. Cliciwch y saeth hon a chliciwch Open yma cliciwch ar y dde a chlicio Open click Extract unwaith y bydd wedi'i wneud cliciwch ddwywaith arno, nawr bydd yn gosod y fersiwn ailddosbarthadwy o c plus rhwng 2005 a 2019.

Felly os gofynnwch imi am Reoli Cyfrif Defnyddiwr pan welwch y Rheolaeth Cyfrif Defnyddiwr hon, mae'n rhaid i chi glicio ie os yw ynddo, fe wnes i ychwanegu'r Visual C plus plus 2011 2012 felly mae'n rhaid i chi glicio ie bob tro y byddwch chi'n cael y rhifau yma yn gallu gweld . Mae hon yn broses ddiflas ond os oes gennych gyfluniad PC caledwedd da, ni fydd hynny ymhell ar ôl iddo orffen, cliciwch Origin a'i agor felly mae angen i chi drwsio'r gwall hwn sydd i gyd ar ôl heddiw Gadewch yr adborth yn yr adran sylwadau os mae eich problem yn cael ei datrys neu ddim diolch am wylio. Cael diwrnod braf

gair iaith anghywir

Sut mae trwsio DLL Msvcr100 ar goll?

Msvcr100. ac atiynAr goll
 1. Ewch i'r Panel Rheoli → Rhaglenni a Nodweddion.
 2. Dadosod pob pecyn y gellir ei ailddosbarthu Microsoft Visual C ++ (x86 a / neu x64) sy'n 2010 neu'n uwch.
 3. Ail-geisio gosod y pecyn o wefan Microsoft.
Gorff 12 2019

Yn gyntaf, rwy'n ychwanegu'r ddolen yn y disgrifiad Yn gallu lawrlwytho'r 32-bit os ydym yn 32-bit.

Rwy'n lawrlwytho'r 64-bit, mae'r lawrlwythiad yn dechrau felly mae fy lawrlwythiad wedi'i gwblhau yma. Gallwch weld y DLL sydd ar goll. Agorwch y gyriant archwilio archwiliwr ffeiliau, yna ffolder windows a dewch o hyd i enw ffolder sys w4w64 a nawr llusgwch y dll yma, mae hyn eisoes wedi'i wneud. Amnewid caniatâd, gofynnwch yn iawn, copïwch yr archwiliwr hwn a chlicio. msdcr100.dll yw.

Gadewch i ni gopïo'r ddolen eto am 32 did, sef ein ffolder system32 eto llusgo a gollwng yr un peth eto cau'r holl ddeiliaid, ailgychwyn eich system a dyna'r cyfan os byddwch chi'n fy nghamio amdani Dilynwch Gam Nid oes gennych chi fwy o broblemau, rhowch wybod i mi sut rydych chi'n teimlo am yr erthygl hon a pheidiwch ag anghofio hoffi a thanysgrifio

Sut mae gosod ffeiliau DLL ar goll?

ffeiliau dlli'ch system weithredu Windows.
 1. Lleolwch eichar goll.ffeil dllyn yETCSafle dympio.
 2. Dadlwythwch yffeila'i gopïo i: 'C: \ Windows \ System32 '
 3. Cliciwch Start yna Rhedeg a theipiwch 'regsvr32 name_of_dll.ac ati 'a tharo i mewn.
Medi 7 2011

Helo Bydysawd Windows! Mae Michael gyda The Windows Club yn dod ag erthygl arall atoch nad yw byth yn colli cod gwall o ffeil.

Nawr, mae'n ymddangos bod ffeiliau neu ffeiliau DLL ar goll yn achosi'r rhan fwyaf o'r negeseuon gwall y gall defnyddiwr Windows ddod ar eu traws. Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i edrych ar rai atebion cyffredinol y gallwch chi eu gwneud a pheidiwch â phoeni nad yw'r eitem rydyn ni'n ei chysylltu yn y disgrifiad yn cael ei llygru neu ar goll. Mae DLL bellach yn sefyll am Lyfrgelloedd Cyswllt Dynamig.

Yn ein rhannau allanol o gymwysiadau sy'n rhedeg ar Windows 7, 8, a 10 a'r mwyafrif o systemau gweithredu eraill. Nid yw'r mwyafrif o apiau yn gyflawn ynddynt eu hunain ac yn storio'r cod mewn gwahanol ffeiliau. Pan fydd angen y cod, caiff y ffeil sydd ei hangen ei llwytho i'r cof a'i defnyddio.

Yna mae hynny'n agor eich system weithredu ar gyfer problemau, os na all y feddalwedd ddod o hyd i'r ffeil DLL dan sylw neu os yw'r ffeil DLL yn llygredig yna fe gewch y neges bod y ffeil ar goll. Mae gennych un neu ddau o atebion posibl. Rhedeg yr offeryn gwirio system ffeiliau adeiledig.

Rhedeg atgyweiriad sim DIS neu ailosod y feddalwedd sy'n achosi'r copi o'r awyr. Copïwch y DLL o system arall a'i adfer i'ch cyfrifiadur personol, lawrlwythwch ffeiliau DLL trydydd parti. Y ffordd fwyaf diogel i atgyweirio gwall DLL yw rhedeg System File Checker, a fydd yn disodli ffeiliau sydd ar goll neu wedi'u difrodi.

Nawr, gadewch i ni agor gorchymyn yn brydlon gyda hawliau gweinyddwr yn Windows 10. Yna teipiwch neu gopïwch yr erthygl y gwnaethon ni ei chysylltu s f c, nawr sganiwch air a tharo i mewn. Chrafangia bar Snickers nawr gan fod hyn yn cymryd 10-15 munud.

Ar ôl ei wneud, dylech ailgychwyn eich cyfrifiadur. Os nad yw'r broblem wedi'i datrys o hyd, ceisiwch redeg DISM. Ar orchymyn gyda breintiau gweinyddol, teipiwch slaes glanhau slaes DISM yn adfer iechyd, pob gair isone a gwasgwch Enter.

delwedd ddrwg userinit.exe

Chrafangia bar Snickers arall oherwydd bydd hyn yn cymryd cryn amser hefyd a phan fydd yn gorffen ailgychwyn eich system ar ôl iddi ddod i ben. Nesaf, efallai y byddwch chi'n ystyried copïo'r DLL o system arall gyda ffeil weithio ac yna ei disodli gyda'r cyfeiriadur cywir ar eich system. Gall hyn olygu bod yn rhaid i chi gofrestru'r DLL eto ac mae yna hefyd yr opsiwn o ddod o hyd i'r DLL yn y datblygwr meddalwedd a'i lawrlwytho o'u gwefan.

Nawr, os dewiswch fynd i lawr y llwybr hwn, gwnewch yn siŵr, ac ni allaf bwysleisio hyn yn ddigonol, fod y DLL gan y datblygwr. Mae hyn oherwydd bod gan y DLL hawlfraint yn fwyaf tebygol ac os daeth o safle trydydd parti ni allwch warantu mai hon yw'r ffeil wirioneddol ac na ymyrrwyd â hi neu fod meddalwedd maleisus wedi'i hymgorffori ynddo. Yna mae yna beth rydw i'n ei alw'n opsiwn niwclear.

0xa00f429d meicroffon tawel

Dadosod ac ailosod y feddalwedd yn unig ac yn dibynnu ar eich lleoliad, efallai mai dyma'r opsiwn gorau o ran amser a chur pen. Mae'n rhywbeth y mae'n rhaid i chi benderfynu ei fod yn deilwng o'n hamser a'n hymdrech, rydw i, fel arfer, rydw i'n mynd yn niwclear. A ydych erioed wedi dod ar draws y gwall dll ofnadwy? Arhoswch, wrth gwrs mae gennych chi! Gadewch inni wybod sut y gwnaethoch drin hyn yn y sylwadau isod.

I gael erthyglau amdano a miloedd o atebion, awgrymiadau, triciau, haciau, how-tos a newyddion diweddaraf Windows 10, ymwelwch â ni ar y botwm thewindowsclub.com i'n sianel lle rydyn ni'n rhyddhau cynnwys newydd yn gyson a fydd yn gwneud eich bywyd digidol yn ychydig yn haws ddylai wneud. Diolch am wylio a chael diwrnod braf!

Sut i drwsio gwallau sy'n gysylltiedig â mfc90.dll?

Ni ellir cofrestru mfc90.dll I drwsio gwallau sy'n gysylltiedig â ffeil .DLL mae angen i chi lawrlwytho mfc90.dll a'i gopïo i ffolder gosod y cymhwysiad neu'r gêm, neu ei gopïo i mewn i ffolder system Windows a dylai atgyweirio'r gwall. Os nad ydych chi'n gwybod sut i osod y ffeil hon, darllenwch ein tiwtorial am Sut i osod ffeiliau DLL.

Sut i drwsio DLL sydd ar goll yn Windows 10?

Gallwch ddilyn y cwestiwn neu bleidleisio fel rhywbeth defnyddiol, ond ni allwch ymateb i'r edefyn hwn. Gosod Pecyn Ailddosbarthadwy Microsoft Visual C ++ 2010 & amp; gweld a yw'n datrys y mater dll coll. Dewiswch y ffeil y mae angen i chi ei rhedeg yn unol â'ch math o OS rydych chi'n ei redeg. (Windows 10 32 neu 64 bit).

Pam nad yw Microsoft yn ei drwsio DLL yn gweithio?

Microsoft Trwsiwch DLL ar goll. - Microsoft Community Microsoft Fix it DLL ar goll. Yn ceisio rhedeg Microsoft Fix it. Mae ffenestr Gwall System MATSWiz.exe yn dweud 'Ni all y rhaglen ddechrau oherwydd bod Its.dll ar goll o'ch cyfrifiadur Ceisiwch ailosod y rhaglen i ddatrys y broblem hon.' Nid wyf yn ceisio rhedeg o lawrlwythiad a / neu osod.

Onid yw the.exe ar gyfer MFC wedi'i adeiladu'n gywir?

Nid yw'r .exe wedi'i adeiladu'n gywir, dim ond un maniffesto all fod. Yr 2il un a restrwyd gennych yw'r un cywir ond mae'n debyg bod Windows yn defnyddio'r 1af. Sydd ddim yn rhestru MFC fel dibyniaeth. Eich URL lawrlwytho cyntaf oedd yr un cywir.

Cwestiynau Eraill Yn Y Categori Hwn

Clustffonau yn sydyn tawel - sut i benderfynu

Sut mae cuddio OneDrive yn bersonol yn Windows 10? Hoffwn egluro, os nad oeddech chi eisiau cysoni OneDrive personol, awgrymaf eich bod chi'n rhoi cynnig ar y cam canlynol: Cliciwch ar y dde OneDrive icon.Click Settings.Select Datgysylltwch y cyfrifiadur hwn o dan y cyfrif “OneDrive Personal” .

Ccc.exe high cpu - atebion i'r problemau

Sut mae dadosod addasydd twnnel? Gallwch eu tynnu gyda'r camau canlynol: Open Start Menu.Type In: Device Manager.Select Device Manager.Click the View view o'r top.Select Show Dyfeisiau Cudd (Rhaid eu gwirio cyn parhau) Sgroliwch i lawr ac ehangu Network Adapters.Right- Cliciwch Addasydd Microsoft 6to4 wedi'i ddyblygu neu Addasydd ISATAP Microsoft.

Gwasanaeth ail-ardystio Intel - datrysiad i

Methu dadosod iTunes ennill 10? CAnnot yn dadosod iTunes ffurflen windows 10 i ailosod itPress yr allwedd Windows ac R ar eich bysellfwrdd i agor y gorchymyn rhedeg. Yn y ffenestr Run, nodwch: ... Cliciwch OK i agor y ffolder Program Files.Dilewch y ffolderau canlynol, os ydyn nhw'n bodoli : ... Agorwch y ffolder Ffeiliau Cyffredin, yna ffolder Apple. Dileu'r ffolderi canlynol, os ydyn nhw'n bodoli: ... Open Local Disk (C :)