Prif > Cwestiynau Cyffredin > Treial Powerpoint 2010 - sut i benderfynu

Treial Powerpoint 2010 - sut i benderfynu

A yw PowerPoint 2010 am ddim?

Y MicrosoftPowerPoint 2010mae demo ar gael i bob defnyddiwr meddalwedd fel aam ddimlawrlwytho gyda chyfyngiadau posibl o'i gymharu â'r fersiwn lawn.

Mae'r pwnc hwn yn ymdrin ag opsiynau PowerPoint 2010.

Mae'r opsiynau yn PowerPoint 2010 yn y cefndir. Rydych chi'n dewis y gorchymyn ffeil. Rydych chi'n dewis yr opsiwn neu'r gorchymyn opsiwn.

Rhennir yr opsiynau yn naw categori cyffredinol. Mae angen i chi wybod beth y gellir ei wneud gyda phob un o'r categorïau hyn. Mae newid opsiwn yn gweithio sy'n effeithio ar y cyflwyniad cyfredol o bob cyflwyniad yn y dyfodol, yr holl gyflwyniadau presennol Mae PowerPoint yn gweithio heb i chi addasu opsiwn Gall PowerPoint ymateb yn anghywir os ydych chi'n addasu opsiynau heb ddeall yr hyn rydych chi'n ei wneud.

Gadewch imi ddangos bod yr opsiynau ar gyfer PowerPoint 2010 yn hygyrch trwy'r Backstage, felly gadewch i ni glicio ar y ffeil neu'r gorchymyn ffeiliau Byddwn yn dewis yr opsiynau Ffeil neu Gefn llwyfan ac os oes gennych fynediad i'r opsiynau yn PowerPoint 2010 byddaf yn un sy'n mynd drwyddo. lefel uchel iawn o bob un ohonynt fel eich bod chi'n gwybod neu'n deall yr hyn y mae'n ei reoli yn eich achos chi, ac mae angen i chi benderfynu pa rai sydd orau i'ch amgylchedd. Yn gyffredinol, mae'n debyg mai'r cynllun lliw yw'r pwysicaf. Dyma'r cynllun lliw sy'n cael ei weithredu yn PowerPoint.

Nid yw'n effeithio ar y lliw sydd gennych chi ddisgrifiadau ar unrhyw un o'r sleidiau rydych chi'n eu creu os ydych chi wir yn gwybod beth rydych chi'n ei wneud ac nad ydych chi am gael eich trafferthu. Peidiwch â gweld yr awgrymiadau ar y sgrin sy'n gysylltiedig â'r cywiriad yn ofalus a phenderfynu faint o PowerPoint i'w neilltuo i adolygu'r testun y gwnaethoch chi ei nodi. Rydych chi'n mynd i weithio llawer yn yr uppercase ac nid ydych chi eisiau gwirio uppercase ar gyfer yr amser adfer auto, sy'n yw faint o waith Rydych chi'n barod i'w golli, mae golygu all-lein yn gweithio yn unig, os ydych chi am olygu ar y foment honno, os nad ydych chi'n golygu llinell, yna nid yw'n cael unrhyw effaith Y peth arall rydych chi am feddwl amdano yw ffontiau wedi'u hymgorffori, anfon cyflwyniad i olygu eich bod wedi defnyddio ffont arbennig. Pan fyddaf yn agor eich cyflwyniad ac nad oes gennyf y ffont hwnnw, ni allaf weld y testun y gwnaethoch ei deipio yn y ffont hwnnw, felly efallai yr hoffech fewnosod y ffont, mae'r broblem gydag ymgorffori'r ffont yn y cyflwyniad yn ei gynyddu maint y cyflwyniad. n arwyddocaol felly peidiwch â gwreiddio ffontiau pan nad oes raid i chi wneud hynny, ond os oes angen i chi fewnosod ffont mae gennych yr iaith sgiliau.

Os ydych chi'n gweithio mewn sawl iaith mewn cyflwyniad mae angen i chi edrych ar yr opsiwn penodol hwn. Os ydych chi'n creu cyflwyniadau mewn sawl iaith, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gosod ac yn addasu'r opsiynau hyn. I rai ohonoch, yr agwedd bwysicaf ar iaith wrth dderbyn cyflwyniad gan bobl eraill mewn gwledydd eraill yw y gellir gosod eu hopsiynau iaith ar eich cyflwyniad.

Gall hyn fod yn arwyddocaol os ydych chi mewn gwirionedd yn copïo rhan o dempled rhywun arall, felly os ydych chi am ymgorffori'ch cyflwyniad yn eich cyflwyniad, mae gennych chi'r potensial i gyfuno sawl iaith. Uwch mae rhai o'r nodweddion hyn yn bwerus iawn fe welwch na fydd nifer sylweddol ohonynt yn ffitio ar sgrin fy argymhelliad yw na ddylech wneud newidiadau helaeth ac yna mynd yn ôl at eich cyflwyniad, os nad ydych yn hoffi'r canlyniad efallai y byddwch yn cael anhawster i ddarganfod pa opsiwn rydych chi'n ei osod yn union yw'r broblem. Felly os dewch chi yma a newid yr opsiwn datblygedig, y peth mwyaf diogel i'w wneud yw gwneud newid, arbed a gweld beth mae'n ei wneud, os nad ydych chi'n ei hoffi ewch yn ôl a dadwneud yr hyn a wnaethoch o'r blaen, gallwch hefyd addasu'r rhuban Gallwch chi benderfynu beth rydych chi am ei wneud gyda'r rhuban, beth rydych chi ei eisiau yn y rhuban, sut rydych chi am i'r rhuban ymddangos. Gallwch chi hefyd addasu'r mynediad cyflym. Gallwch chi benderfynu, er enghraifft, eich bod chi am ychwanegu rhywbeth ato y ddewislen, neu os ydych chi am dynnu rhywbeth o'r mynediad cyflym a Gallwch hefyd ddefnyddio'r opsiwn hwn i ddangos y mynediad cyflym o dan neu'n uwch na'r r ibbon O ran Ychwanegiad Os ydych chi'n gosod ychwanegyn ac nad yw'n ymddangos yna dewch yma a'i droi ymlaen os ydych chi'n edrych ar un Os ydych chi am gael gwared ar ychwanegion, peidiwch â'i dynnu yma. Ni ddylech gael gwared ar yr ychwanegiad. Awgrymaf ichi fynd yma y gall ddod i ddiffodd yr arddangosfa, oherwydd enghraifft os nad wyf am i'm ychwanegiad Snagit ddangos yr hyn rwy'n ei wneud, gallaf ei ddewis yma a dweud yn iawn ac ni fydd ar gael gyda'r ychwanegyn mwyach s, pan fyddaf yn gadael rwy'n cau yn y cefn llwyfan, gallaf fynd yn ôl i'r cefn llwyfan, mynd i opsiynau a mynd yn ôl i ychwanegu a dal i weithio, ond yn y bôn pan fyddaf yn gwneud rhywbeth yn yr ychwanegion, byddaf hefyd yn cau cefn llwyfan yr lastis o ymddiriedaeth y newid y gall y ganolfan ymddiriedolaeth trwy'r ganolfan leihau neu gynyddu diogelwch eich cyfrifiadur yn sylweddol ar rwydwaith eich cwmni a chyfrifiaduron eraill ar y rhwydwaith.

Rhaid i chi ymgynghori â gweinyddwr eich system neu wirio'r gwreiddiau'n ofalus cyn gwneud unrhyw newidiadau i'r Ganolfan Ymddiriedolaeth. Mae potensial posib i hyn. Os byddwch chi'n agor nid yn unig Power Point ond hefyd eich cyfrifiadur a'ch rhwydwaith i fygythiadau, byddwch yn ofalus iawn.

Pan fyddwch chi wedi gwneud gyda'r opsiynau, dim ond taro OK ac rydych chi'n ôl i'ch cyflwyniad. Os ydych chi am fynd yn ôl a'u gwylio, dim ond agor y Backstage cliciwch ar yr opsiynau clicio ffeiliau

Sut mae cael treial am ddim o PowerPoint?

Pob un ohonoch chicaeli'w wneud yw mynd i'r wefan hon a chlicio ar “Rhowch gynnig ar 1-MisAm ddimBotwm ”. Peidiwch â digalonni gan y ffaith ei fod yn dweud “Rhowch gynnig ar Office 365 amam ddim”- mae hynny'n golygu hynny, yn ychwanegol atPwynt Pwer, byddwch chi hefydcaelgweddill cyfres Microsoft i chwarae gyda hi, fel Word ac Excel.18 Mai 2018

Y 5 gwefan orau i lawrlwytho templedi PowerPoint Microsoft am ddim y byddwn yn eu gweld yn yr erthygl hon.

Helo bawb, croeso i Tech Mirages ac rwy'n erthygl wych arall. Er mwyn rhoi cyflwyniad gwych, mae angen templedi PowerPoint deniadol arnom. Os ydych chi'n chwilio am adnoddau i lawrlwytho templedi PowerPoint am ddim yna mae'r erthygl hon ar eich cyfer chi.

Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi'r 5 gwefan orau i lawrlwytho templedi a themâu powerpoint am ddim heb fewngofnodi na chofrestru, ond cyn i chi fynd ymhellach, tanysgrifiwch i'm sianel er mwyn peidio â cholli unrhyw un o fy erthyglau diweddaraf. Pan fydd y llwyfan yn barod, gadewch i ni ddal gafael. Y cyntaf i fyny yw'r wefan o'r enw Microsoft Office.

Dyma wefan swyddogol Microsoft ac mae ganddo dempledi safonol a nodwedd. Ewch i totemplates.office.com a sgroliwch i lawr.

Efallai y byddwch chi'n gweld rhywbeth fel Templedi a Dyluniadau Swyddfa ynghyd â thempledi dan sylw a mwy. Felly sgroliwch i lawr i weld templedi ar gyfer pob cais ar gyfer Microsoft Word, Microsoft Excel, a Microsoft Powerpoint. Sgroliwch i lawr ychydig ymhellach a gallwch weld rhai templedi argymelledig a mwy yn seiliedig ar gategorïau.

Gan ein bod yn chwilio am dempledi PowerPoint am ddim, cliciwch ar PowerPoint a bydd yn mynd â chi i'r dudalen gyda thempledi PowerPoint am ddim y gallwch eu lawrlwytho am ddim. Mae'n dangos templedi powerpoint dan sylw a themâu powerpoint a dewiswch y thema rydych chi ei eisiau a chlicio arni. Mae'n dweud y gallwch ei olygu yn y porwr neu ei lawrlwytho.

Cliciwch ar Download a bydd y templed PowerPoint yn cael ei lawrlwytho am ddim. Cliciwch arnyn nhw i'w hagor a'u golygu. Ewch i'r wefan hon a gadewch imi wybod beth yw eich barn am y wefan hon yn yr adran sylwadau isod.

Y nesaf i fyny yw'r wefan o'r enw free-power-point-templates.com. Mae'r dudalen gartref yn dangos templedi powerpoint am ddim ac mae rhai categorïau fel templedi powerpoint haniaethol, templedi powerpoint busnes, a llawer o'r templedi powerpoint gorau.

Gallwch hyd yn oed hidlo yn ôl categorïau, cefndir, tagiau neu themâu sy'n dangos themâu a chefndiroedd powerpoint am ddim. Gan ei bod hi'n dymor y Nadolig, gadewch imi ddewis templed powerpoint blwyddyn newydd sy'n rhad ac am ddim ac yn hawdd ei lawrlwytho. Dewiswch un o'r templedi powerpoint neu'r themâu powerpoint rydych chi am eu lawrlwytho am ddim a bydd hefyd yn rhagolwg y sleidiau.

Os ydych chi'n cytuno, gallwch ei lawrlwytho. Ar ôl i'r templed PowerPoint am ddim gael ei lawrlwytho, agorwch a'i olygu ar gyfer eich cyflwyniadau. Gallwch ychwanegu neu ddileu nodiadau safonol rydych chi wedi'u hychwanegu.

Dyma un o'r gwefannau gorau i lawrlwytho templedi powerpoint am ddim heb arwyddo na chofrestru. Ewch i'r wefan hon a gadewch imi wybod eich meddyliau yn y sylwadau isod. Y wefan nesaf yw Presentationmagazie.com.

Fel y mae'r enw'n awgrymu, mae yna lawer o dempledi powerpoint a chefndiroedd powerpoint am ddim a gallwch weld unrhyw gyflwyniad rydych chi ei eisiau. Mae templedi ar y dudalen gartref fel templedi poblogaidd neu yn seiliedig ar gategorïau fel busnes, pensaernïaeth, pen-blwydd a mwy. Gallwch hyd yn oed chwilio am dempledi cefndir a mwy.

Mae ganddo lawer o dempledi powerpoint ar gyfer themâu a chefndiroedd. Gadewch imi ddewis cefndiroedd a chromliniau. Cliciwch yr un rydych chi eisiau fel y gwnes i.

Mae'n dangos yr holl sleidiau fel llun cefndir, sleid teitl a sleid fewnol. Cliciwch y dudalen lawrlwytho os hoffech chi lawrlwytho templed PowerPoint am ddim. I lawrlwytho'r cefndir sleid neu powerpoint hwn, teipiwch yr ateb a tharo cliciwch ar y botwm cyflwyno.

Nesaf, cliciwch ar Lawrlwytho Cefndir PowerPoint a bydd yn lawrlwytho. Cliciwch arno i'w agor a'i olygu. Ewch i'r wefan hon a gadewch imi wybod beth yw eich barn yn yr adran sylwadau o dan yr erthygl.

Enw'r wefan nesaf yw freepowerpointtemplatesdesign.com neu allppt.com.

Mae'r dudalen gartref yn arddangos templedi ppt, siartiau ppt, siartiau ppt a mwy. Sgroliwch i lawr a gallwch weld pob un o'r templedi PowerPoint yn seiliedig ar gategorïau fel cyfrifiaduron, addysg, chwaraeon, a mwy. Dewiswch unrhyw gategori neu sgroliwch i lawr i weld rhai templedi powerpoint mwy newydd mewn fformat 16: 9 neu 4: 3.

Cliciwch ar y templed PowerPoint rydych chi ei eisiau a sgroliwch i lawr gan y bydd amrywiadau ar gyfer templedi PowerPoint 16: 9 a 4: 3 yn ymddangos. Mae bob amser yn addas ar gyfer sgrin lydan 16: 9 ar gyfer cyflwyniad da. Dewiswch y templed PowerPoint 16: 9 a bydd yn ei lawrlwytho.

Pan fyddwch chi wedi gorffen, cliciwch a'i olygu ar gyfer eich cyflwyniad sut bynnag rydych chi eisiau. Ewch i'r wefan hon a gadewch imi wybod beth yw eich barn yn yr adran sylwadau o dan yr erthygl. Gwefan ddiwethaf o'r enw powerpointstyles.com.

Uchod, gallwch weld templedi PowerPoint am ddim a ychwanegwyd yn ddiweddar, golygfeydd uchaf, a'r mwyafrif o dempledi PowerPoint wedi'u lawrlwytho. Ar y chwith gallwch weld templedi PowerPoint yn seiliedig ar gategorïau a sgrolio i lawr i weld mwy o dempledi PowerPoint. Cliciwch ar un rydych chi am ei lawrlwytho a tharo'r botwm lawrlwytho.

Ar ôl ei lawrlwytho, ei agor a'i olygu. Mae ganddo dempledi powerpoint am ddim. Dyma'r 5 gwefan orau i lawrlwytho templedi powerpoint am ddim heb arwyddo na chofrestru.

Ewch i'r gwefannau hyn a gadewch i mi wybod beth yw eich barn chi. Hoffwch a rhannwch yr erthygl a gadewch i mi wybod a oes gennych chi unrhyw syniadau erthygl eraill. wela i chi cyn bo hir!

A yw PowerPoint yn cael treial am ddim?

Cofrestrwch ar gyfer aAm ddimUn MisTreial

I ddod o hyd i hyncynnig, ewch i Try Office Microsoft ar gyferam ddimgwefan, a chofrestrwch ar gyfer ytreial. Hyntreial fyddrhoi mynediad llawn i chi i gynllun Cartref Microsoft 365 (Office 365 gynt). Byddwch chicaelGair, Excel,Pwynt Pwer, Outlook, OneNote, ac 1TB o storio yn OneDrive.

hi youtubers y daethoch chi draw i wneud tiwtorial ar sut i wneud gêm yn y fantol powerpoint, nawr mae'n cymryd ychydig yn hirach na defnyddio templed ar-lein ond mae'n hwyl oherwydd mae mwy i chwarae o gwmpas ag ef felly byddaf yn agor powerpoint nawr a'r peth cyntaf Rydw i'n mynd i newid dyluniad y cefndir mewn gwirionedd, dwi'n meddwl y gallwch chi ei gael yr hyn rydych chi ei eisiau ond yn bersonol rydw i'n hoffi mynd i arddulliau cefndir a dewis rhywbeth sy'n union fel hynny.

Mae'n debyg fy mod wedi ei styled, rwy'n credu ei fod yn beth wy peryglus iawn, felly rydw i'n galw hyn yn y fantol ac rydw i'n mynd i wneud y rhifyn chwaraeon is-deitl ac rydw i'n mynd i ychwanegu sleid newydd, fy sleid teitl yw hi a nawr ai hwn fydd y sleid sydd â'ch bwrdd gyda'r holl gwestiynau ynddo, felly rydyn ni'n mynd i fewnosod un, bydd y tabl yn bump wrth chwech, 'ch jyst eisiau ymestyn hynny allan hyd llawn yr ardal powerpoint, felly iawn nawr felly dwi'n galw'r bêl-fasged pêl-droed pêl-fasged hon -Soccer hawk felly dwi'n pocedu fy arian nawr, dyma ni'n mynd, yr hyn rydw i'n mynd i'w wneud yw pastio cant ac yna dau gant tri chant pedwar cant pump, beth ydw i ' ll jyst ei wneud yw copïo a gludo past past past byddaf yn gwneud yr un copi past past past past past past past past past past past past past past a hwyl hwyl past past past past gen Felly yr hyn rydw i'n mynd i'w wneud nawr yw mewnosodwch sleid newydd a'r ffordd rwy'n ei hoffi, rwy'n hoffi'r cynllun ar gyfer y sleid teitl, ond gallwch chi wir wneud yr hyn rydych chi ei eisiau a byddaf yn ei roi 10 ohonyn nhw i mewn a bydd hynny cyn pêl-fasged beth fyddai rhoi 1 5 ar gyfer pob un o'r cwestiynau a 5 i chi eu hateb felly rydw i'n ychwanegu hynny naw gwaith arall 1 2 3 4 Efallai ddim yn iawn Rhif un y byddaf i ychwanegwch ef naw gwaith yn fwy o gopïo a gludo dal 12 sleid nawr felly ni fyddaf ond yn gofyn y cwestiwn cyntaf y mae un o'r shin NBA olaf yn ei gadw yn y llong nawr gallwch chi wneud hynny ddwy ffordd dim ond gofyn cwestiynau ac atebion neu gael y tîm hwn gyda ni i ddweud ac un I fod yn bencampwr ip a gadael i'r ateb daro beth yw'r DallasMavericks neu rywbeth ond rydw i eisiau gofyn nes i mi ei chael ychydig yn haws felly mae angen i ni gynnwys rhai hypergysylltiadau i arbed llawer i chi ar y cwestiwn ei hun mai Sleid 3 yw felly gadewch i ni farcio 100 o fannau hypergyswllt clic dde yn y ddogfen hon a llithro 3 nawr mae angen i ni gael ffordd i fynd yn ôl at y bwrdd, felly ewch ar y we a beth fi? Hoffwn dynnu llun o Alex Trebek oherwydd rwy'n credu bod hynny'n hyperddolen braf. Dewch i ni weld lle mae un ohonyn nhw'n hoffi'r un hon felly dwi'n copïo imageX allan a'i gludo i mewn i'm powerpoint. Cliciwch ar y dde ar hyperddolen y ddelwedd a mynd yn ôl i'r byrddau fel nawr gallwch chi weld a ewch chi i'r gêm pan gliciwch 100 mae'n dod â chi at y cwestiwn hwnnw ac yna'r ateb yw'r Dallas Mavericks a phan fyddwch chi'n clicio ei fod yn mynd i brin g youback i'r bwrdd Nawr nodwch fod hwn yn lliw gwahanol oherwydd ein bod ni wedi'u defnyddio o'r blaen a hynny yn atgoffa. Nawr gallwch chi newid hynny os nad ydych chi'n hoffi trwy ddefnyddio lliwiau a chreu lliw thema newydd y gallwch chi ei wneud yn wyn yn gyntaf ac yna'n felyn beth bynnag rydych chi ei eisiau Mae gweddill y gêm yn syml iawn.

er041 dns gwall

Rydych chi ddim ond yn copïo a gludo'r sleidiau ac yn llenwi'r cwestiynau a'r atebion nawr oherwydd mae'n debyg y gallwch chi ddarganfod bod hyn yn dipyn o drafferth. Felly os ydych chi am greu gemau lluosog mae'n dda cael templed Jeopardy sy'n ddim ond gêm wag. Mae pob un o'r rhain yn wag ond mae gennych chi'r holl sleidiau yn y drefn gywir ac mae popeth wedi'i sefydlu fel eich bod chi'n gofyn i'r cwestiynau a theipiwch atebion ac yna ailadroddwch, um fel y dywedais o'r blaen, mae'n cymryd ychydig yn hirach na thempled ar-lein ond y peth gwych am PowerPoint yw y gallwch chi wirioneddol chwarae o gwmpas ychwanegu animeiddiad a graffeg fel y dymunwch, felly byddaf yn dangos i chi lle gwnes i hyn mewn gwirionedd ar gyfer dosbarth gwyddoniaeth ac fel y gallwch weld mae'n llawer o hwyl O whoops mae'n ddrwg gen i roi cynnig ar un arall oherwydd rwy'n gwybod fy mod i wedi gwneud un gwaith, iawn waeth beth, ond gadewch i ni weld y dylai'r dyn hwn weithio rwy'n iawn iawn sori efallai ddim yn iawn waeth pa mor dda ag efallai y gallwch chi weld bod yna lawer o effeithiau y gallwch chi eu gwneud k felly mae'n wych ac os ydw i wedi siarad amdano cyn i mi siarad amdano, rydw i'n hoffi gwneud llawer o gemau Jeopardy felly rydw i cael yr un hon, mae'n dempled Jeopardy, dim ond criw cyfan o sleidiau gwag sy'n ffurfio'r Le cyfan hysbysebwch yr holl ffordd i FinalJeopardy ac mae eisoes wedi'i lenwi felly mae'n braf ac yn hawdd i mi ychwanegu'r atebion er mwyn i chi allu creu eich gêm Jeopardy eich hun gan ddefnyddio Microsoft PowerPoint.

Diolch am wylio

A oes treial am ddim o PowerPoint 2010?

Fodd bynnag, os ydych chi am roi cynnig ar PowerPoint a rhaglenni MS Office eraill yna gallwch chi lawrlwytho fersiynau treial PowerPoint am ddim sydd fel arfer yn gyfyngedig gan nifer o ddyddiau. Dysgu mwy am Brawf Am Ddim PowerPoint 2010 ar: http://office.microsoft.com/en-us/try/

A oes treial ar gyfer Microsoft Office 2010?

Treial Microsoft Office 2010 Mae Microsoft Office 2010 yn cynnig ffyrdd newydd hyblyg a phwerus o gyflawni'ch gwaith gorau - yn y swyddfa, gartref neu yn yr ysgol. Dadlwythwch

Beth yw nodweddion Microsoft PowerPoint 2010?

Microsoft PowerPoint 2010. Microsoft PowerPoint yw'r offeryn cyflwyno safonol ar gyfer cynhyrchu elfennau personol a phroffesiynol yn ddigidol, ac mae wedi aros yn safon ers blynyddoedd diolch i'w offer rhagorol a'i nodweddion datblygedig iawn. Microsoft Office oedd un o'r cyntaf ac mae'n dal i fod hyd heddiw ...

Ble alla i lawrlwytho Microsoft PowerPoint am ddim?

Microsoft Powerpoint 2010 Free Download Mae hwn yn feddalwedd soffistigedig iawn ac mae hyn yn golygu bod yna lawer o gyfleoedd pendant y gallwch eu defnyddio i wneud y gorau o'ch system. Gallwch chi lawrlwytho ffeil gosodwr y PowerPoint o'r ddolen isod.

Cwestiynau Eraill Yn Y Categori Hwn

Clustffonau yn sydyn tawel - sut i benderfynu

Sut mae cuddio OneDrive yn bersonol yn Windows 10? Hoffwn egluro, os nad oeddech chi eisiau cysoni OneDrive personol, awgrymaf eich bod chi'n rhoi cynnig ar y cam canlynol: Cliciwch ar y dde OneDrive icon.Click Settings.Select Datgysylltwch y cyfrifiadur hwn o dan y cyfrif “OneDrive Personal” .

Ccc.exe high cpu - atebion i'r problemau

Sut mae dadosod addasydd twnnel? Gallwch eu tynnu gyda'r camau canlynol: Open Start Menu.Type In: Device Manager.Select Device Manager.Click the View view o'r top.Select Show Dyfeisiau Cudd (Rhaid eu gwirio cyn parhau) Sgroliwch i lawr ac ehangu Network Adapters.Right- Cliciwch Addasydd Microsoft 6to4 wedi'i ddyblygu neu Addasydd ISATAP Microsoft.

Gwasanaeth ail-ardystio Intel - datrysiad i

Methu dadosod iTunes ennill 10? CAnnot yn dadosod iTunes ffurflen windows 10 i ailosod itPress yr allwedd Windows ac R ar eich bysellfwrdd i agor y gorchymyn rhedeg. Yn y ffenestr Run, nodwch: ... Cliciwch OK i agor y ffolder Program Files.Dilewch y ffolderau canlynol, os ydyn nhw'n bodoli : ... Agorwch y ffolder Ffeiliau Cyffredin, yna ffolder Apple. Dileu'r ffolderi canlynol, os ydyn nhw'n bodoli: ... Open Local Disk (C :)