Prif > Cwestiynau Cyffredin > Ospp vbs ar goll - datrysiadau ymarferol

Ospp vbs ar goll - datrysiadau ymarferol

Ble alla i ddod o hyd i Ospp VBS?

Mae'rospp.vbsmae'r sgript wedi'i lleoli yn y ffolder Program Files \ Microsoft Office \ Office16. Os gwnaethoch chi osod y fersiwn 32-bit o Office ar system weithredu 64-bit, ewch i'r ffolder Program Files (x86) \ Microsoft Office \ Office16.

Helo ffrindiau! Croeso i erthygl arall ac ydy, mae hyn yn ymwneud â hysbysu eich rhaglen swyddfa sy'n ofynnol, ar ôl i chi agor swyddfa microsoft fel ms word, ms excel neu beth bynnag, fe welwch 'angen gweithredu Hysbysiad nad yw'ch trwydded yn real'. 'Ac wrth ei ymyl fe welwch opsiwn' Cael swyddfa go iawn '.

Bydd clicio a fydd yn mynd â chi i dudalen i brynu swyddfa go iawn, er bod eich swyddfa eisoes wedi'i actifadu. Wrth gwrs eich bod ychydig yn ddig! Iawn dim problem. Mae gen i ateb syml i chi.

Dilynwch fy nghyfarwyddiadau. Cliciwch ar y ddewislen ffeiliau yn gyntaf, yna cliciwch ar yr opsiynau, yna ar y dudalen gyffredinol. Yna ewch i lawr, ewch i lawr eto a chlicio ar Gosodiadau Preifatrwydd.

Ar ôl agor y dudalen, ewch i 'All Connected Experience for MS Word' neu 'Profiadau Cysylltiedig Dewisol' ar gyfer MS Excel, 'Profiadau Cysylltiedig Dewisol' ar gyfer MS Excel. Dyma flwch gwirio, dim ond ei ddad-dicio. Yna cliciwch iawn, iawn eto ac o'r diwedd cliciwch yn iawn.

Nawr caewch eich swyddfa ac ailgychwyn. Do cafodd ei ddatrys. Os nad yw'r dull cyntaf yn gweithio i chi, rhowch gynnig ar yr ail ddull.

Ac mae'n gweithio ar y mwyafrif o gyfrifiaduron Windows. Yn gyntaf ewch i'ch 'gyriant C'. Agor 'Ceisiadau'.

dadosod gyrwyr tabled

Yna agorwch y 'Microsoft Office'. Ffolder'. Yna agorwch eich fersiwn o Office fel 'Office-10, Office-13 neu Office-16'.

Copïwch leoliad y ffolder hon trwy glicio ar y bar cyfeiriad uchod. Nawr ewch i flwch 'Search' Windows ac agor 'Command Prompt App'. gyda rhedeg fel gweinyddwr.

Nawr nodwch y gorchymyn cyntaf. Peidiwch â phoeni, gallwch weld y gorchymyn yn y disgrifiad. Felly'r gorchymyn yw cd> space> ctrl + v i gludo'r ffolder y gwnaethoch chi ei gopïo'n gynharach.

Yna, pwyswch ENTER. Nawr nodwch yr 2il orchymyn a roddais ar y sgrin. Peidiwch â'i gamsillafu.

Nawr taro i mewn. Nawr gallwch weld 5 nod olaf eich Allwedd Cynnyrch Swyddfa wedi'i osod. Gwnewch nodyn o'r 5 nod hyn.

Nawr nodwch y 3ydd gorchymyn ar y sgrin. Os yw'n dweud 'Allwedd Cynnyrch wedi'i Ddosod yn Llwyddiannus' yna rydych chi wedi gwneud gwaith da. Nawr gadewch y gorchymyn yn brydlon.

Felly mae angen i chi actifadu eich rhaglen Office Felly lawrlwythwch y ffeil a roddais yn y disgrifiad erthygl (dolen). Tynnwch nhw. Nawr agorwch ef gyda Run fel gweinyddwr.

Sicrhewch fod eich cyfrifiadur wedi'i gysylltu â'r rhyngrwyd. Arhoswch am y broses ... arhoswch am 'Actifadu Cynnyrch yn Llwyddiannus' Rydych wedi'i gwblhau'n llwyddiannus.

Rhoi'r gorau iddi nawr. Cofiwch arbed y ffeil actifadu sydd wedi'i lawrlwytho. Efallai y bydd angen i chi ail-greu eich swyddfa bob 180 diwrnod.

Dyma'r ateb olaf. Diolch am wylio. Gobeithio eich bod wedi llwyddo.

bar ffefrynnau yahoo

Os felly, rhowch sylwadau a gadewch imi wybod sut mae'n gweithio i chi. Os yw'n gweithio, mae'n bleser gen i. Tanysgrifiwch i'm sianel.

Fel yr erthygl. Gobeithio eich helpu chi eto

Beth yw ffeil Ospp VBS?

Sgript Llwyfan Diogelu Meddalwedd Swyddfa (ospp.vbs) yn eich galluogi i ffurfweddu fersiynau trwyddedig o gynhyrchion Office, gan gynnwys Project a Visio. Yr opss.vbsmae'r sgript wedi'i lleoli yn y RhaglenFfeiliauFfolder \ Microsoft Office \ Office16.Hydref 6 2018

Yn iawn, byddwn yn copïo a symud ffeiliau gyda'r sgript B a bydd gorchymyn gwrthrych system ffeiliau pwynt sgript yma yr un un a ddefnyddiwn â File Existing, a byddwn yn ei ddefnyddio cyn bo hir, ond gyda'r nodyn Copi Mae Ffolder Ffeil a Copi yn union yr un peth, dim ond newid y copi geiriau i symud a dim ond eich lleoliad lle mae dwy ffeil rhowch goma ac yna rhowch yn y lleoliad newydd rydych chi am fod neu rydych chi am gael eich copïo iddo felly eisiau gwneud hynny Rwy'n mewnosod un o'r lluniau hyn? y ffolder hon i'r ffolder newydd hon sydd gen i yma felly gadewch i ni gopïo'r lleoliadau hyn fel eich bod chi am roi'r lleoliad lle mae'r ffeil yn y lleoliad hwnnw ar hyn o bryd ac mae hon yn ffeil felly mae angen i ni ei henwi ac yna'r lleoliad newydd fydd y ffolder honno reit yma, felly gadewch i ni fynd ymlaen a chopïo hwn, yna'r diwedd yno, ychwanegu slaes i wneud iddo fynd i'r ffolder honno a dyna ni, ewch ymlaen a thynnu hwn i ffwrdd ac rwy'n defnyddio dyfynbris sengl yn atavistig ac yna gadewch i ni wneud y ffolder hon felly bydd hyn yr un peth yma ac yna enw ein ffolder yw Stuff nawr bydd y lleoliad newydd yr un peth â'r un hwn felly gwelwch yr hyn rydw i newydd ei sefydlu, ewch ymlaen i edrych ar y bwrdd gwaith dyma ein ffolder a dyma ein ffeil a gadewch i ni gwnewch hyn, felly fe welwch y ffeiliau hyn yn aros oherwydd eu bod newydd eu copïo t ac yna'r ddau drosodd yma ac rydych chi'n sylwi bod y ffolder hon yn dal i gynnwys ei holl gynnwys, felly mae popeth yn cael ei gopïo allan o'r fan hon i'ch bwrdd gwaith, felly beth rydw i eisiau i'w wneud yw copïo hynny a byddaf yn eu disodli gyda'r gwrthwyneb, gyda nhw ewch i'r sefyllfa arall Iawn, gadewch i ni fwrw ymlaen a throi'r rhain ymlaen ac i ffwrdd eto, wel fe wnawn ni ychydig o'r gwahaniaeth yma rydyn ni'n ychwanegu ein ffeil at ddiwedd yr un hon ac yna rydyn ni'n amlwg yn mynd i gael gwared arnyn nhw yma ac yna yr un peth â'r un hwn, gwaredwch ef ac ychwanegwch at hyn yn iawn, felly nawr mae gennym yr un peth yn union â chyn i ni gael lleoliad ein ffeil a lleoliad cyfan ein ffolder ac yna rydyn ni'n ei symud i'r ystafell gynnes sef y bwrdd gwaith felly gadewch i ni fynd i arbed hyn a bwrw ymlaen a dileu'r ddwy hyn oherwydd ein bod ni'n mynd i'w symud i'r bwrdd gwaith felly edrychwch ar y ddwy ffeil hyn os ydw i'n rhedeg y neges hon, maen nhw'n diflannu yma ac yn symud i'm bwrdd gwaith, iawn Peth arall y gallwch chi ei wneud gyda'r gorchymyn copi a symud yw ei ailenwi wrth i chi ei symud symud y gorchymyn solet rydyn ni'n symud ffeil a bydd hyn ar ein bwrdd gwaith felly rydyn ni'n dileu hwn a ffeil drws rydyn ni am ei hailenwi felly gelwir hyn yn ddawns ac yna gall hyn fod yn y lleoliad newydd yn yr un lleoliad neu mewn lleoliad newydd felly bydd gen i yn th e yr un union leoliad ac ar y bwrdd gwaith ac yna dim ond rhoi enw gwahanol iddo, gwnewch yn siŵr ei bod yn ffeil sy'n amlwg yn cadw'r un estyniad ac yna ei chadw pan fyddwn yn rhedeg yr hysbysiad hwn i dude'r gair hwnnw yn lle ei ddawnsio a'i newid yn ôl yn amlwg chi gallai wneud hynny'n iawn felly gadewch inni fwrw ymlaen a chopïo'r ffolder hon yn ôl i'n dogfen brawf, ond y tro hwn gadewch i ni ailenwi'r ffolder felly gadewch i ni ddal i'w ailenwi a dim ond ychwanegu enw newydd eich ffolder i ddiwedd y man lle byddwch chi'n ei gopïo. ac mae'r un peth yn wir am y gorchymyn symud a'r ffeil newydd, felly hefyd yr holl faint felly rydyn ni'n troi hwnnw'n ôl ymlaen ac yn rhedeg y dilyniant gorchymyn hwn yn iawn ac nawr fe welwch fod ein ffolder stwff wedi'i symud i'n lleoliad newydd gyda'n henw newydd a mae'n dal i fod â'r holl bethau fel yr oedd o'r blaen a hynny i gyd, yr hyn a wnaethom oedd rhoi ein henw newydd ar y diwedd, felly er enghraifft i newid yr enw hwnnw ewch i'r diwedd ac ychwanegu eich enw newydd ac yna ychwanegu estyniad eich ffeil.

Rydych chi'n newid gair olaf y ffeil D yn iawn felly gellir defnyddio'r gorchmynion hyn hefyd i gopïo ffeiliau lluosog a symud ffolderau lluosog ar unwaith. Felly'r hyn y gallwn ei wneud yw mynd i'r ffolder newydd hon yn Icreated a chopïo ei leoliad a'i gludo yma ac yna ein ffolder cyrchfan fydd ein ffolder prawf o hyd felly yr hyn yr wyf am ei wneud yw edrych ar y ffolder hon yma ac rwyf am i bawb Symud lluniau. i'r ffolder wag hon felly beth ydw i? Beth i'w wneud yw ychwanegu slaes yma ac rydw i'n mynd i ddefnyddio diod ace i symboleiddio unrhyw enw sydd â dot ac yna teipiwch yr estyniad atone fel y bydd hyn yn symud unrhyw ffeil gyda delwedd o unrhyw enw y gorchymyn copi, fel ei fod yn cael ei gopïo, nad yw'n gweithio yn y ffordd honno nawr rydym yn gweld yr holl ddelweddau a oedd yn y ffolder hon, yn symud i'r dde yma neu nawr yma, mae hyn hefyd wrth gwrs yn gweithio gyda dogfennau testun, yn newid hwn i destun, yn ei gadw ac yna'n parhau a pharhewch â hyn eto ac yn awr mae'r holl ddogfennau testun yn cael eu symud yma Gallwch chi wneud hyn y ffordd arall a thynnu hyn a dweud ein bod ni eisiau i bopeth gael fy enwi ond nid ydym yn poeni pa estyniad ydyw felly rhowch y seren yno, lle mae'r estyniad yn mynd, felly na, rydyn ni'n sylwi bod gennym ni ddogfen destun a llun o'r enw pen-glin felly gadewch i ni fwrw ymlaen a dileu hynny a j Rhedeg nawr ac yn awr fe welwch y ddwy ffeil wedi'u symud gyda mi, i symud pob ffeil, rhoi seren ar y ddwy ochr Nawr nid yw'n gwneud hynny. ni waeth pa enw neu estyniad ydyw, bydd yn cael ei symud felly gadewch i ni glicio arno nawr a fi nd bod yr holl ffeiliau wedi'u symud yn iawn Nawr gallwn gopïo ffolder ac mae ychydig yn haws gan nad oes raid i chi drafferthu gyda'r estyniad, bwrw ymlaen a dileu'r rhan dot ac estyniad ohono a nawr dim ond y seren sydd gennych , gallwn ni newid hwn i'r ffolder yma, ei gadw ac nawr bydd ein ffolderau'n cael eu copïo o'r fan hyn i'n dogfen brawf newydd yn ein ffolder prawf newydd yma, ond gadewch i ni ei wneud os nad yw'n bodoli felly fi fydd yr un hon. Dileu ffolder ac yna ceisiwch redeg y gorchymyn hwn, nawr mae'n dweud nad yw'r ffolder llwybr i gwfl yn derfynol i ni fydd yn cael ei ffilmio pan fydd yn digwydd gallwn ddefnyddio ein ffolder neu ein ffeil sydd yno felly rydyn ni'n mynd i mewn neu mae'r ffolder gorchymyn yn bodoli ac felly rydym yn gwirio a yw'r ffolder yn bodoli felly copïwch y ffeil neu'r ffolder rydych chi am ei gweld ac yna nodwch a yw'r ffolder hon yn bodoli yna gweithredwch eich gorchymyn copi ond os na, gallwn ni osod yn wahanol ac yna gallwn ni anfon neges at ein gilydd nawr, yn y ffordd honno ni chewch neges gwall felly gadewch i ni geisio ei rhedeg nawr ac mae'n dweud nad yw'n bodoli s o gallwn ni gael un opsiwn arall yn unig, er enghraifft os nad yw'n bodoli a gallem greu ffeil yno, felly os ydych chi am redeg y gorchymyn hwn ar unrhyw beth rydych chi'n ei symud, rydych chi'n ei gopïo o gwmpas p'un a yw'n ffolder neu ffeil i sicrhau nad ydych chi'n cael y gwall hwn a bod eich cod yn gweithio'n iawn, diolch am wylio os oes gennych unrhyw gwestiynau, ysgrifennwch nhw yn y sylwadau a'ch gweld chi nesaf

Beth yw Ospp htm?

OSPP.HTM/OSPP.VBS

Defnyddir y ffeiliau hyn i Ailosod Office 365 ProPlus 2013 a / neu gyflwr actifadu 2016: I gael gwared ar drwydded Office 365, rhaid i chi redeg dwy linell orchymyn cscript. Y llinellau gorchymyn yw: Rhedeg ffeiliau rhaglen C: \\ Microsoft Office \ office15> cscriptospp.vbs / dstatus.

Helo bawb, croeso i'r sgiliau gwaith a rennir neu dyma'r erthygl olaf ar gyfer cwrs gweinyddol Office 365 a heddiw rydyn ni'n mynd i drafod rhai o'r dulliau datrys problemau ar gyfer OneDrive a materion eraill neu yn y bôn gallwch chi ei enwi a helpodd ni neu Galwadau TG eich bod chi'n derbyn yn fyd go iawn, felly mae'r un cyntaf yn eithaf hawdd.

Bydd pobl yn bendant yn gofyn ichi pan fyddant yn mynd i borth swyddfa com sut i osod swyddfa 2015 3. Mae'n ddrwg gennym 13 neu 16 felly mae'n eithaf hawdd yma cliciwch ar osod nawr ac yna byddant yn arbed y ffeil cyn gynted â phosibl y ffeil hon ydych chi yn y bôn mynd i glicio arni a phan gânt y neges dim ond ei rhedeg ac weithiau nid oes gan bobl unrhyw broblem i'w gosod. Y rhan fwyaf o'r amser mae pobl naill ai'n defnyddio Wi-Fi neu ryw rwydwaith arall yr hoffech chi ddweud wrthyn nhw, mae'n rhywbeth i roi cynnig ar gysylltiad sefydlog oherwydd pan mae'n rhedeg gall cyfrifiaduron fynd i gysgu, gall gliniaduron fynd i gysgu neu bethau eraill fel 'na os yw'n rhwydwaith araf iawn, gall gymryd llawer o amser fel bod pobl yn mynd yn ddiamynedd ac yna maen nhw naill ai'n dechrau cau pethau yng nghanol y gosodiad a gall pethau wneud llanastr gan fod pobl yn mynd i ddod o hyd i lawer o broblemau felly dwi'n taro nesaf i ewch i glicio dim diolch am y tro oherwydd dydw i ddim eisiau gosod fe gewch chi neges yn dweud ei bod fel eich bod chi'n gwybod yn y cefndir y bydd yn cael ei gosod mewn gwirionedd.

Gallwch fewngofnodi i'r peth hwn, ond byddwch chi ddim ond yn dweud dim mwy gadewch i ni ddweud dim diolch ac yna yn y bôn bydd yn gadael i chi wybod bod y gosodiad wedi'i gwblhau. Un peth sy'n digwydd y tu ôl i'r llenni yma yw bod gennych chi'r swyddfa gyfan yn gyntaf a gosod popeth yn y ffordd rydych chi'n ei osod, ond mae hyn hefyd yn rhoi gyriant i chi sy'n bwysig yn yr holl ddatrys problemau hyn oherwydd eich bod chi'n gwybod bod y rhan fwyaf o bobl yn mynd i fod mae defnyddio Office i weld gyda'r onedrive yn bwysig iawn, dyna pam mae ganddyn nhw'r holl beth hwn heblaw ei fod fel ei fod yn glywadwy trwy e-bost yr un peth â'r clywadwy oedd ganddyn nhw o'r blaen, felly ydyn nhw nawr yr un gyriant hwn, y dogfennau yw'r prif peth yma, felly mae'n dod gyda llawer o alwadau am eich Folks diymadferth neu TG, beth nawr os nad yw un gyriant yn gweithio, cysoni ddim yn gweithio, efallai bod problem oddi ar y microsoft-Dylai ochr efallai gael trafferth mynd ar y cyfrifiaduron , nawr gall llawer o bethau fynd yn anghywir a gadewch imi ddweud wrthych nad yw suddo yn dda ar hyn o bryd mae Microsoft yn ymdrechu'n galed iawn ond nid yw fel dropbox felly o fy mhrofiad personol o'r bobl rydw i'n gweithio gyda nhw hyd yn hyn nid profiadau da gobeithio nhw ei wella, nid wyf yn dweud nad yw'n dda, yn bendant bu llawer o bethau cadarnhaol ond maen nhw'n meddwl bod yn rhaid iddyn nhw weithio arno oherwydd fel person TG, mae person TG yn gweithio gyda defnyddiwr i ddatrys y broblem suddo ac mae'n yn cymryd tua thair i bedair awr, dyna'r broblem, mae hynny'n broblem eithaf mawr, felly pan fydd y cyfan wedi'i wneud, cliciwch popeth wedi'i wneud os ydych chi am wirio ei fod wedi'i osod, pan gliciwch yma mae'n dweud wrthych iddo gael ei ychwanegu yma yn ddiweddar a gall agor fy ngair i nawr a dyma mae pobl yn ei gael y rhan fwyaf o'r amser felly cliciwch na a beth rydych chi am ei wneud yw mewngofnodi yma ac yna gallwch chi nawr nodi'r cyfeiriad e-bost a'r cyfrinair ar gyfer y cyfrif hwnnw fel y gallwch chi hefyd. cael pan fydd rhywun yn newid eich cyfrinair weithiau bydd yr hen gyfrinair yn cael ei adbrynu ac yna pan fyddant yn agor y gair mae bob amser yn gofyn yn y ffordd honno ac ni fydd yn cymryd y cyfrinair felly beth rydych chi am ei wneud pan fydd cymeriad defnyddiwr yn gadael i mi ddod i mewn, gweler Gweld a yw hynny'n yn gweithio nawr. Felly os nodwch yr enw defnyddiwr a'r cyfrinair, gallwch fewngofnodi yma a byddwch yn gweld yr enw yn y cyfeiriad e-bost.

Gallwch newid cyfrifon yma ac ychwanegu cyfrif arall os ydych chi eisiau, neu os ydych chi am gael gwared â'r cyfrif hwnnw, gadewch i ni dybio eich bod wedi derbyn y cyfrinair newydd ac eisiau trwsio'r broblem, gallwch ddod i'r cyfrif yma a allgofnodi a bydd yn arddangos y neges hon yma. Cliciwch ie os cliciwch k ie bydd yn ei dynnu, gallwch ailgychwyn y cyfrifiadur a gadael i'r defnyddiwr fewngofnodi neu gallant glicio mewngofnodi ac mae hynny fel arfer yn trwsio'r math hwn o faterion pan fyddant yn newid eu cyfrineiriau. Efallai y cewch rai galwadau fel hyn nawr, os byddwch chi'n dechrau cychwyn yma, os ewch chi i File Explorer yma fe welwch rywbeth ac fe welwch fod eich gyriant un drosodd yma.

Nid dyma'r un gyriant, weithiau gallai fod gyda ffenestri sydd fel y gyriant arferol sy'n outlookhotmail ac rwy'n credu ei fod yn dod gyda hynny. Wel mae gyriant arall sy'n OneDrive for Business ac mae hynny'n rhywbeth? dyna a gewch pan ddechreuwch weithio gyda chwmni, ac i'w roi ar waith, cliciwch ar yr opsiwn onedrive yma i gael defnyddiwr. Gadewch i ni ddweud bod y defnyddiwr hwn wedi mewngofnodi ac rydw i eisiau gosod gyriant ar eu cyfrifiadur Cliciwch Sync, yna cliciwch ar Sync Now, ac yna yn y bôn dywedwch yn iawn yma gyrrwch am fusnes.

Cofiwch nad gyriant yn unig mohono ac os cliciaf yn iawn na, byddaf yn ychwanegu gyriant ar yr ochr dde gallwch weld ei fod yn gweithio nawr. Yma, rydych chi'n mynd i ail-nodi'r enw defnyddiwr a'r cyfrinair felly byddwch chi'n rhoi'r enw defnyddiwr yn y cyfrinair a bydd yn stopio mynd i lawr mor um, af ymlaen a'i wneud felly os byddwch chi'n rhoi'r cyfrinair enw defnyddiwr bydd yn stopio mynd i lawr. Profwch eich hun Rwy'n clywed bod y decon yn diffodd ac wedi'i gydamseru ac mae bellach yn dechrau suddo fel hyn.

dadosod sianel dywydd

Bydd popeth yn wych pan fyddwch chi'n dechrau ar y dechrau, pan fyddwch chi'n sefydlu defnyddiwr am y tro cyntaf, bydd popeth yn llyfn ac yn braf a bydd gyriant yn gweithio, bydd y broblem yn ymddangos pan fyddwch chi wir yn dechrau defnyddio gyriant ac mae pethau'n cydamseru, a gadewch i ni ddweud er enghraifft, os ydw i'n ychwanegu ffeil a'i bod yn syncsio gan mai cyfrif dros dro yw hwn, efallai na fydd yn cysoni ar hyn o bryd, ond pan fydd pobl yn uwchlwytho ffeil yma bydd yn ymddangos ar eich tad am yriant busnes ac yna a fydd yn ymddangos yn iawn yma , os ydych chi'n pastio rhywbeth yma, yn y bôn, bydd yn dod i'r porth, dyma lle bydd y broblem yn un y byddwch chi'n ei hwynebu pan nad yw'r pysgodyn hwn yn sefydlog o hyd y bydd gyriant weithiau'n stopio cydamseru a gallwch chi wneud popeth o fewn eich gallu i wneud hynny. trwsiwch dunnell o chwilod ond fel arfer byddwch chi'n ailadeiladu Onedrive nawr, n Dim ond i sicrhau, bob tro y byddwch chi'n dod ar draws y senario hwn, bod yn rhaid i chi ail-greu'r un gyriant y gallwch chi fynd i ddweud bod defnyddiwr pc yn mynd i dr ewch i'r defnyddwyr ac ewch i'r cyfrif defnyddiwr ac yma fe welwch yr Onedrivefo r Ffolder busnes nawr yr hyn y gallwch chi ei wneud yw a allwch chi gopïo'r ffolder hon yn y bôn cyn gwneud unrhyw beth nawr? mae hyn yn bwysig iawn yn bwysig iawn iawn oherwydd os ydych chi'n sgriwio rhywbeth i fyny ac yn ei ddileu ac yn ail-greu'r sinc, os collwch yr holl newidiadau y mae person wedi'u gwneud yn iawn a pheidiwch â suddo i'ch porth, byddai'n drychineb i chi. Er enghraifft , gadewch i ni ddweud bod y person hwn yn gweithio? gyda gyriant sy'n flêr am ddweud pum niwrnod ac nid yw'n sylwi ac mae'n ychwanegu bod pawb yn meddwl bod popeth yn mynd i'r porth a'ch bod chi ddim ond yn mynd yno ac mae hynny'n chwythu'r ffolder a chael y sinc yn newydd a dim ond popeth oedd gyda chi. bum niwrnod yn ôl o'ch porth sef eich gweinydd ac rydych chi bellach wedi colli gwaith bob pum niwrnod ac nid oes unrhyw ffordd i'w gael yma mae'n rhaid i chi feddwl am yr hyn rydych chi'n ei wneud sydd angen copïo'r ffolder hon a'i roi yn rhywle arall ar eich cyfrifiadur. Gweld y gyriant ble bynnag rydych chi eisiau. Cefnogwch opsiwn atgyweirio yn gyntaf Gallwch wneud atgyweiriad yn ystod yr egwyl hon Cofiwch wneud atgyweiriad ac efallai y bydd yn trwsio'r broblem Weithiau ni fydd yn trwsio Gallwch chi dorri'r holl ddogfennau hyn yn y ffolder sydd yno, eu tynnu Cymerwch oddi yno a'i roi yn rhywle arall, gadewch i ni ddweud fy mod i'n mynd i'w roi yn fy nogfen, byddaf yn ei thorri yma a gallwch chi fynd yn ôl i'ch onedrive ac yna ei dorri'n ôl yno i ddechrau'r sinc eto a bod Fix broblem y gallech fod yn ei chael ar brydiau? um yn benodol gyda dogfen nad yw mewn gwirionedd yn cael ei chaniatáu ar un gyriant, mae'n rhaid i chi edrych ar un gyriant i weld beth sy'n cael ei ganiatáu a beth sydd ddim fel y gallwch chi wneud ychydig o chwiliad cyflym ar bethau microsoft neu google fel y terfynau tywod hynny mewn gwirionedd. yw un terfyn Maint felly mae gwir angen i chi wybod, cyn gwneud pethau fel hyn nawr, nad ydych chi wir eisiau ailadeiladu unrhyw beth a darganfod mai dim ond materion yr oeddech chi newydd eu gwastraffu trwy'r amser hwn, ond weithiau gallwch chi redeg i mewn i'r rheini Erbyn hyn, nid yw'r opsiwn cysoni yn gweithio o gwbl ar ddiwedd yr erthygl hon. Byddaf yn dangos man arall ichi lle gallwch wirio'r suddo, os oes materion suddo eraill fel y gallwch fynd i'r Psee, ewch i ffeil y rhaglen a yma byddwch chi'n mynd Ewch i Microsoft Office Officeto 15 Efallai bod gen i'r fersiwn 64-bit, mae'n ddrwg gennyf am hynny, gadewch i ni fynd yn ôl a pha ffeiliau rhaglenni microsoft office efallai nad oes gen i hynny ar hyn gadewch i mi wirio a yw gêm efallai i ei gael fel nad oes gennyf y drwydded gan microsoft felly nid oes gen i ee hynny ond os oes gennych chi swyddfa microsoft pan ewch chi i ffeil rhaglen Office come office 15 Fe welwch fod ffeil yn cael ei galw'n ms MSOs YN c exe a dyna'r ffeil y mae beiciwr yn anabl neu rwy'n golygu nad wyf yn gwybod a yw maen nhw'n mynd i newid hynny ond rydych chi'n gweld un bach gwyrdd yma Llinell sydd weithiau'n symud, a oes golau gwyrdd? Symudwch o gwmpas ac fe welwch na fydd byth yn diflannu.

Os rhowch eich llygoden arni fe welwch fod yna bum ffolder, mae pum ffeil yn dal i syncio. Nawr mae'n rhaid i chi ddarganfod mai dyma un o'r problemau mwyaf ac mae'n gas gen i nad yw'n dweud wrthych pa ffeil sy'n cael ei llwytho, nid yw'n dweud wrthych mai dyma lle mae'r broblem gyfan a llawer o bobl ddim wir gyda'r opsiwn hwnnw'n hapus eich bod chi'n gwybod ei fod yn dweud nad yw pum ffeil yn mynd i lawr, mae'n dal i fod yn bum ffeil hyd yn oed ar ôl pum awr ac yna y gallwch chi wir ddarganfod beth sy'n digwydd yma a dyna'r broblem gyda microsoft onedrive iawn nawr. Rwy'n credu eu bod yn gweithio arno.

Maent yn rhyddhau fersiwn newydd o'r peth hwn ac yn ceisio trwsio hynny, ond fel y dywedais pan welwch y math hwnnw o opsiwn? anghywir yr unig beth gorau y gallwch chi ei wneud yw dod yn ôl a chopïo'r ffeil a'i rhoi yn rhywle oherwydd bydd hynny'n arbed cur pen mawr i chi os byddwch chi'n dileu hyn a'ch bod chi newydd golli e-byst rhywun ac mae'n ddrwg gen i am rywun yn golygu ffeiliau a phopeth sy'n mynd i fod y broblem fwyaf felly byddwn yn bendant yn ei chopïo ac yna gallwch ei ail-greu fel dywedais ei fod yn blasu'n dda. Mae'n dibynnu ar faint o ffeiliau sydd gan y defnyddiwr a dyna fydd yr ateb ar gyfer un gyriant. Pethau eraill i weithio arnyn nhw yw gyriant sydd fel arfer wedi'i gysylltu â'r gweinydd.

Bob tro mae ffeil yn cael ei lanlwytho i'r gweinydd, mae fel arfer yn siarad â chyfeiriad IP a'r cyfeiriadau IP hynny y mae angen i chi eu darganfod a'ch technoleg Rhwydwaith chi neu bwy bynnag sy'n gyfrifol am bethau wal dân, felly gadewch imi weld a oes ganddyn nhw rywbeth sy'n gyrru gyriant Cyfeiriadau IP. Felly os ewch i'r rhestr o gyfeiriadau IP ac url i url Office 365 url ac ystod cyfeiriadau IP, rydym yn clicio arno, os ydych chi'n clicio arno, rydych chi mewn cyfeiriadau IP, os ydych chi'n clicio arno mae'n dangos i fyny a dyma hi. i'r dde yma yn y bôn mae'n rhoi'r targed i chi y rhifau y math o borthladdoedd y mae'n eu defnyddio pan fydd rhywun wedi mewngofnodi, rydych chi'n defnyddio'r rhain i gyd felly dyma'r wybodaeth y mae angen i'ch gweinyddwr ei gwybod ac os ydych chi'n sgrolio i lawr Yma rydych chi'n gweld yr holl IPau hyn. cyfeiriadau, yr holl ddolenni hyn sydd eu hangen arnyn nhw i gyfathrebu â'r rhyngrwyd oherwydd ei fod yn mynd yn ôl ac ymlaen bob tro mae'r sinc yn cael ei gychwyn pan mae'n dweud bod ffeil yn mynd i un o'r IPs hynny -Mae'n mynd ac yna'n dod yn ôl ac yn cael ffeil arall sy'n ei chadw Gall gwneud hyn nes bod yr holl ffeiliau wedi'u syncedio achosi problemau os nad yw'ch wal dân wedi'i sefydlu'n iawn os oes gennych wal dân ar eich cyfrifiadur, mae You some de r yn wirioneddol gyfyngol a gall rhywbeth fel hynny achosi problemau hefyd ac mae'n rhestr enfawr ac yn hoffi Dywedais fod yn rhaid ichi fynd drwyddo a hyn mewn gwirionedd yn rhywbeth rydych chi'n mynd i siarad â'ch rhwydwaith neu'ch diogelwch. Fi fy hun neu efallai eich rheolwr i wneud y math hwn o waith i chi, os nad ydych chi'n rhan o'r tîm hwn, gobeithio bod y cwrs hwn yn ddechrau da iawn i rywun sydd eisiau gwybod yn unig, neu ychydig yn dechnegol yn y bôn hefyd ond fel fi Dywedodd ein bod yn mynd i wneud cwrs arall a fydd yn hynod dechnegol a gobeithio y byddwch wedi dysgu rhywbeth o'r cwrs hwn erbyn i chi sicrhau bod hwn yn gwrs rhad ac am ddim a'ch adolygiadau'n bwysig, a yw'n wahaniaeth mawr i'n platfform, gwiriwch mae'r cwrs a phrosiect ar gyfer tystysgrif ar gyfer aelodaeth yn unig fel y gallwn gefnogi'r platfform cyfan a'r cyfan yr ydym yn ei wneud yr hyn yr ydych am ei wneud yn y dyfodol yw trwy eich aelodaeth.

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau'r cwrs hwn a pheidiwch ag anghofio edrych arno. Diolch, gwelwch chi mewn cwrs arall

Sut mae gwirio a yw Office wedi'i actifadu gan KMS?

Microsoft Windows aSwyddfamae'r ddau yn defnyddio'rGweinydd KMSiactifadu/dilysueutrwydded.
...
YnSwyddfa2016, gallwch chigwirioicadarnhaumae wediwedi'i actifadutrwy wneud y canlynol:
  1. Gair Agored.
  2. Dewiswch fath o ddogfen wag.
  3. Cliciwch y ddewislen File.
  4. Cliciwch Cyfrif.
  5. Dylai'r sgrin ddweud 'Swyddfaynwedi'i actifadu '

Helo bawb, heddiw dywedaf wrthych am gyfleustodau a elwir yn offer ffeiliau symlach 42 porthladdu'r cyfleustodau hwn o drachwant cynhyrchion microsoft lle y gallaf ei gael, byddaf yn ychwanegu'r ddolen i'w lawrlwytho yn y disgrifiad i'r erthygl, hynny yw. bydd yn ein helpu i gael gwared ar broblemau o'r fath, sydd bellach yng nghornel dde isaf y cyfrifiadur i weithio gyda'r cyfleustodau hwn, yn gyntaf rhaid i chi ddiffodd eich gwrthfeirws gan fod popeth yn llythrennol wedi'i gyfarparu â gwrthfeirws ac fel firws arno mae'n ymateb er nad yw'n firaol pan fyddwch yn lawrlwytho ffeil fel y ffeil hon, roedd 42 porthladd yn hapus i'w dadsipio i'ch cyfrifiadur agor theactau 42 copïodd cyfrinair yr archif i agor 4 uned 11 gwrthfeirws wedi'i becynnu. Tywyllwch toredig Windows 7 64 Byddaf hefyd yn cyhoeddi fideo o ar gyfer dwsinau, felly yn yr archif roedd gennym 4 ffeil gyda disgrifiad yn Rwseg a Saesneg a ffeil 2D ar gyfer gwaith, dim ond gweithred ffon gyda phedwar darn rydyn ni'n gwneud yr un rydyn ni ei hangen , hynny yw, sut mae y System honno? Rwyf wedi gosod windows 7 mwyafswm 64 bit 64-bit yn golygu bod angen ffeil x64 arnaf gan rywun 32-bit, dim ond trwy weithredu y mae angen cychwyn hyn er mwyn cychwyn, mae angen cychwyn wrth i weinyddwr glicio ar gychwyn y llygoden fel gweinyddwr mae gwybodaeth windowspress ar unwaith gwall allwedd cynnyrch heb ei ddarganfod mae gan gyfleustodau bopeth dim ond unwaith na ellir arddangos dau dri 4 5 allwedd yma gallwch weld y fersiwn wedi'i gosod o windows yn unig did yn golygu bod yr eiddo newydd hwn yn golygu bod fy sefyllfa yn allwedd cynnyrch pan allwch chi wasgu allweddi tython dim ond actifadu ffenestri a gweld y canlyniad does gen i ddim digon o allweddi. Rwy'n mynd yma yw'r ffeil gosodiadau ynglŷn â'r saith, mae gosodiad fel allwedd gosod eich allwedd dileu'r allwedd y gallwch chi ei dileu yr un y gallwch chi ei osod ar yr allwedd gosod eich allwedd ac mae dileu'r allwedd hefyd yn creu tasg i actifadu ffenestri ac i'r swyddfa ond yn y freuddwyd mae'r foment yn cael ei actifadu ar gyfer y dechrau byddwn yn gorffen gyda ffenestri yn golygu bod setyour key yn marw allan mae angen allwedd ar gyfer y ffenestri os 7 rem o mae'r matiau rheoli yn gweithio mewn egwyddor, nid yw Yandex yn ysgrifennu ffordd a moto hawdd na chymaint â phosib, wel, gadewch i ni ei droi ymlaen ac mae popeth mor ffres â phosib, rydyn ni'n ei agor, edrych ar y botymau ar win7, dewis un fel, rydych chi'n dod o hyd iddo, rydw i eisiau hynny. a phwyswch i atal gosod yr allwedd Vidos wedi gosod yr allwedd cynnyrch yn llwyddiannus nawr mae gwybodaeth am Windows hyd hedfan cychwynnol y drwydded yr amser sy'n weddill 30 diwrnod, pwyswch yr allwedd actifadu gyda usit yn golygu na wnaeth yr allwedd o'r gweinydd basio'r Llywydd actifadu bod yr allwedd a roddir wedi'i rhwystro oherwydd na fyddwn yn ei gosod yn bersonol, gan nad yw'n bodoli mewn saith, yna byddwn yn dewis gwybodaeth allweddol arall.

Byddwn yn gwirio'r wybodaeth yn y cyfnod actifadu o 30 diwrnod ac yn aros yn 100, yn cymryd y rhestrau cyntaf un ac allan o fywyd yn y lleoliadau ac yn gosod trawiad bysell newydd i'n mewnosodiad mewnosodwch y gosodiad allwedd cynnyrch yr ydym wedi'i osod yn llwyddiannus edrychwch am wybodaeth yn ei gylch. mae bawd windows yn gweithio gyda systemau gweithredu Windows Vista 7 881 Deg Uchaf a chyda Office yn y blynyddoedd 2010 i 2016, sy'n golygu bod allwedd cynnyrch rhannol wedi'i drwyddedu fel statws trwydded, mae'n rhaid i ni actifadu actifadu Windows o hyd, rydym eisoes wedi'i basio , hynny yw, t ydyn ni'n ei wneud eto, felly i siarad mae hefyd yn bosibl dileu'r allwedd sydd wedi'i gosod yn y gosodiadau er mwyn cwblhau actifadu arall yn llwyddiannus. Gwybodaeth ar ôl ailgychwyn yr arysgrif ar y gwaelod ar y dde bod y copïau yn real cyn cysgu rydym wedi diflannu Mae personoli'r papur wal bwrdd gwaith, yma mae'r ddelwedd wedi'i gosod ar y deilsen, yn dal i weithio gyda'r egwyddor yr ydym yn dechrau'r cyfleustodau yr ydym yn pwyso arni Gall actifadu gyda ni fod pan fydd yr allwedd eisoes wedi'i gosod yn y system er mwyn cael ei actifadu ar unwaith, os nad yw'r allwedd wedi'i gosod neu os yw'r cardotyn ar y Rhyngrwyd wedi ysgrifennu'r allwedd ar gyfer ein fersiwn gyda thrwydded, mae popeth yn iawn gyda ni bryd hynny rydym yn edrych am allwedd i'n fersiwn rydym yn ei mewnosod ei actifadu yn digwydd yn meddwl bod yr allwedd yn cael ei blocio actifadu 30 diwrnod chwilio un arall mewnosodwch yr allwedd fy hun o Microsoft Office Information Office yn unig yn Saesneg yn y swyddfa y mae'n cael ei actifadu i mi 178 diwrnod, hynny yn golygu yma mae gen i dasg i actifadu e bob egwyl amser y bydd yn gorlifo'n dda n, er mwyn peidio â thorri'r gwrthfeirws allan yn llwyr, nid ei roi mewn cwarantîn, ei ychwanegu at yr eithriad gwirio, yma cyfleustodau defnyddiol mor fach

Ble mae dod o hyd i'r sgript ospp.vbs?

Mae sgript vbs wedi ei leoli yn y ffolder Program Files Microsoft Office Office16. Os gwnaethoch chi osod y fersiwn 32-bit o Office ar system weithredu 64-bit, ewch i'r ffolder Program Files (x86) Microsoft Office Office16. Mae rhedeg ospp.vbs yn gofyn am yr injan sgript cscript.exe.

Sut mae sbarduno actifadu yn CScript OSPP?

I sbarduno actifadu, teipiwch y gorchymyn canlynol, ac yna pwyswch ENTER: cscript ospp.vbs / act. Gwiriwch y neges gwall am god gwall 0xC004F042. Os gwelwch yn y blychau deialog hysbysu god gwall a ddangosir i ddefnyddwyr, gallwch hefyd ddefnyddio'r cod hwnnw i wirio'r neges gwall.

A oes CScript OSPP ar gyfer Visio Office 2016?

Rhoddais gynnig ar cscript ospp.vbs / inpkey: xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx a slmgr.vbs / ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx. Mae'n edrych fel ei fod yn prosesu, ond nid yw'n actifadu. Rwy'n amau ​​ei fod yn ceisio ei gymhwyso i gynnyrch Office 2016 ac nid cynnyrch Visio 2016.

Ble mae sgript platfform amddiffyn meddalwedd swyddfa?

Mae sgript y Platfform Diogelu Meddalwedd Swyddfa (ospp.vbs) yn eich galluogi i ffurfweddu fersiynau trwyddedig o gynhyrchion Office, gan gynnwys Project a Visio. Mae'r sgript opss.vbs wedi'i lleoli yn ffolder Rhaglen FilesMicrosoft OfficeOffice16.

Cwestiynau Eraill Yn Y Categori Hwn

Csrss.exe dim disgrifiad - atebion posib

Sut ydych chi'n ychwanegu symbol Undeb a chroestoriad yn Word? Cliciwch yr opsiwn Math a hela am y symbol. Tynnwch sylw at a chlicio Mewnosod i'w roi yn Golygu Testun. Ar ôl i chi fewnosod y symbolau, mae'n rhaid i chi sicrhau bod eich amgodio wedi'i osod i UTF-8 yn ystod y broses arbed.

Stêm traws-chwarae Astroneer - datrysiadau gwydn

Pam mae fy bar tasgau'n dal i ddiflannu? Cudd. Un o'r pethau cyntaf y dylech chi wirio a yw'ch bar tasgau Windows yn diflannu yw priodweddau eich bar tasgau. Pan ddewisir 'Auto-hide ' yn yr eiddo bar tasgau, dim ond pan fyddwch chi'n llygoden dros yr ardal lle mae i fod i gael ei datgelu y datgelir eich bar tasgau. Dad-diciwch 'Auto-hide ' i'w atal rhag diflannu.

Blociwch wefannau hy - datrysiad i

Beth yw gyrrwr Sxuptp? Sxuptp. Mae Windows yn yrrwr Windows. Rhaglen feddalwedd fach yw gyrrwr sy'n caniatáu i'ch cyfrifiadur gyfathrebu â chaledwedd neu ddyfeisiau cysylltiedig. Mae hyn yn golygu bod gan yrrwr fynediad uniongyrchol i fewnolion y system weithredu, caledwedd ac ati. Gall y fforwm gwybodaeth ffeiliau am ddim eich helpu i benderfynu a yw sxuptp.