Prif > Gwallau > Gwall Xbox 0x82d40007 - llawlyfr cynhwysfawr

Gwall Xbox 0x82d40007 - llawlyfr cynhwysfawr

Sut mae trwsio gwall 0x82d40007?

Mewngofnodi gyda'r cyfrif a brynodd y gêm neu'r ap, neu, os yw'n fersiwn prawf sydd wedi dod i ben, prynwch y gêm neu'r ap o'r Microsoft Store. Am gyfarwyddiadau manwl, dewiswch Help. Mae hyn yn golygu ein bod yn cael trafferth gwirio hawliau defnydd oherwydd rhannwyd y tanysgrifiad trwy Xbox cartref.

Sut mae trwsio gwall 0x803f800e?

Mae dau beth y gallwch chi geisio datrys y mater hwn. Yn gyntaf, os nad ydych chi eisoes, ceisiwch bwer beicio’r consol (Daliwch y botwm pŵer am 10 eiliad nes ei fod yn cau i ffwrdd, yna ailgychwynwch), a rhoi cynnig ar y gêm eto. Os na fydd hyn yn gweithio, ceisiwch dynnu'r proffil oddi ar y consol a'i ail-lwytho.

Beth yw cod gwall 0x80072ee7 ar Xbox un?

Gwall 0x80072ee7yn digwydd pan geisiwch agor cynnwys ar eichXbox Unneu ddyfais Windows 10. Nodyn Os cawsoch chi hwngwallyn ystod diweddariad system neu setup consol ar eichXbox Un, ewch i ddiweddariadau system Troubleshoot arXbox Una dilynwch y camau a ddangosir. Mae hyn yn golygu na allai'r consol neu'r ddyfais lwytho'r cynnwys.

Sut mae trwsio gwall 0x8027025A?

Trwsiwch: XboxGwallCôd0x8027025A
  1. Datrysiad 1: Gwiriwch i weld a yw Gwasanaethau Craidd Xbox Live i lawr.
  2. Datrysiad 2: Ceisiwch ddechrau'r app yr effeithir arno eto.
  3. Datrysiad 3: Ailosodwch eich consol Xbox One a'i storfa yn galed.
  4. Datrysiad 4: Dadosod yr app yr effeithir arno a'i osod ar eich HDD allanol.
25 Awst. 2018

Beth mae'r cod gwall 0x82d40007 yn ei olygu?

Fel y gallwch weld, mae'r cod gwall 0x82d40007 yn cyfeirio'n bennaf at fater mewngofnodi. Fodd bynnag, mae yna ychydig o gamau hawdd a fydd yn eich helpu i ddatrys y broblem. Pe na bai'r atebion uchod yn eich helpu chi, dyma erthygl debyg am faterion mewngofnodi Xbox.

cwarantin vs dileu

A oes unrhyw broblemau gyda'r Xbox One?

Mae'n well gan lawer o gamers y consol Xbox dros opsiynau eraill oherwydd y nifer o bosibiliadau sydd gan y cynnyrch Microsoft i'w cynnig. Fodd bynnag, daeth cryn dipyn o ddefnyddwyr ar draws sawl problem gydag Xbox. Un ohonynt yw'r cod gwall 0x82d40007. Adroddodd defnyddiwr y canlynol ar fforwm swyddogol Microsoft.

Beth yw'r cod gwall ar gyfer Xbox One?

Mae DriverFix wedi'i lawrlwytho gan 509,694 o ddarllenwyr y mis hwn. Mae'n well gan lawer o gamers y consol Xbox dros opsiynau eraill oherwydd y nifer o bosibiliadau sydd gan y cynnyrch Microsoft i'w cynnig. Fodd bynnag, daeth cryn dipyn o ddefnyddwyr ar draws sawl problem gydag Xbox. Un ohonynt yw'r cod gwall 0x82d40007.

Cwestiynau Eraill Yn Y Categori Hwn

Clustffonau yn sydyn tawel - sut i benderfynu

Sut mae cuddio OneDrive yn bersonol yn Windows 10? Hoffwn egluro, os nad oeddech chi eisiau cysoni OneDrive personol, awgrymaf eich bod chi'n rhoi cynnig ar y cam canlynol: Cliciwch ar y dde OneDrive icon.Click Settings.Select Datgysylltwch y cyfrifiadur hwn o dan y cyfrif “OneDrive Personal” .

Ccc.exe high cpu - atebion i'r problemau

Sut mae dadosod addasydd twnnel? Gallwch eu tynnu gyda'r camau canlynol: Open Start Menu.Type In: Device Manager.Select Device Manager.Click the View view o'r top.Select Show Dyfeisiau Cudd (Rhaid eu gwirio cyn parhau) Sgroliwch i lawr ac ehangu Network Adapters.Right- Cliciwch Addasydd Microsoft 6to4 wedi'i ddyblygu neu Addasydd ISATAP Microsoft.

Gwasanaeth ail-ardystio Intel - datrysiad i

Methu dadosod iTunes ennill 10? CAnnot yn dadosod iTunes ffurflen windows 10 i ailosod itPress yr allwedd Windows ac R ar eich bysellfwrdd i agor y gorchymyn rhedeg. Yn y ffenestr Run, nodwch: ... Cliciwch OK i agor y ffolder Program Files.Dilewch y ffolderau canlynol, os ydyn nhw'n bodoli : ... Agorwch y ffolder Ffeiliau Cyffredin, yna ffolder Apple. Dileu'r ffolderi canlynol, os ydyn nhw'n bodoli: ... Open Local Disk (C :)